Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Pasieniečio Gintaro Žagunio 28-osios žuvimo metinės

Gintaro Žagunio, pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo tarnybos vietoje 1991 m. gegužės 19 d. nužudyto pasieniečio 28-osios žuvimo metinės paminėtos dviejų dienų renginiais: gegužės 17 d. – Gintaro Žagunio žuvimo dienos išvakarėse, buvo oficialiai pagerbtas pasieniečio atminimas Antakalnio kapinėse, šv. Mišios laikytos Dieveniškių miestelio bažnyčioje ir surengtas minėjimas Krakūnų kaime prie paminklo žuvusiam pasieniečiui.

Gegužės 18 d.  įvyko tradicinis pėsčiųjų žygis

Penktadienį Antakalnio kapinėse susikaupimo maldai visus pakvietė vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas. Aidint gedulingiems Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio orkestro garsams, buvo padėtos gėlės ant žuvusiojo kapo nuo Lietuvos Respublikos vadovybės, Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministerijų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos. Gėles ant Gintaro kapo dėjo ir Pasieniečių klubo nariai, kuriuos šiemet atstovavo klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas, valdybos narys Valentinas Novikovas, bei pirmieji nepriklausomos Lietuvos pasieniečiai, Gintaro bendražygiai Vytautas Aleksandravičius, garbingai nešęs klubo vėliavą, Rimantas Bludnickas ir Antanas Stasaitis.

Antakalnio kapinėse ilsisi ir G. Žagunio vadas - pirmasis Pasienio apsaugos tarnybos viršininkas Virginijus Česnulevičius. Jo kapą taip pat aplankė klubo nariai, padėjo gėlių puokštę, pagerbė šviesų vado atminimą.

Iš Antakalnio renginio dalyviai pasuko į Šalčininkų rajoną, kur Šv. Mišias už žuvusįjį Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje aukojo kunigas Domas Valančauskas.

Krakūnų kaime Šalčininkų rajone, G. Žagunio žuvimo vietoje prie šiam įvykiui atminti pastatyto paminklo įvyko minėjimas. Čia susirinko gausi šio krašto bendruomenė, Šalčininkų rajono savivaldybės atstovai, Dieveniškių ir Poškonių kaimo moksleiviai su mokytojais. Renginio metu šiltus žodžius išsakė Seimo pirmininko pavaduotoja Iena Degutienė, rajono savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak, VSAT vadas Renatas Požėla. Kaip visada, jausmingai kalbėjo ir Gintaro mama Aldona Žagunienė. Programėlę su eilėmis ir jautriai parinktomis dainomis atliko Poškonių mokyklos moksleiviai. Buvo apdovanoti Vilniaus rinktinės Gintaro Žagunio užkardos nusipelnę pareigūnai.

Pasieniečių klubo nariai, kartu su Gintaro mama Aldona Žaguniene ir seserimi Ramune, kitais artimaisiais bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais kasmet pagerbia žuvusio bendražygio atminimą.

Laisvės gynėjo G. Žagunio atminimas buvo paminėtas ir kitais renginiais. Penktadienio rytą žuvusio pasieniečio atminimas buvo pagerbtas Pasieniečių mokykloje, kur dalyvavo visi mokyklos kursantai, mokytojai ir darbuotojai. Šeštadienį, gegužės 18 d., žuvusio pasieniečio garbei jau šeštą kartą buvo organizuotas pėsčiųjų žygis vaizdingomis Šalčininkų rajono Dieveniškių "kilpos" vietovėmis.

Žygį organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinė, G. Žagunio pasienio užkarda kartu su Lietuvos Šaulių sąjungos Vilniaus karaliaus Mindaugo rinktine ir Šalčininkų 100-mečio gimnazijos kolektyvu.

Šeštadienio rytą dalyviai rinkosi Poškonių kaime, kur įsikūrusi G. Žagunio užkarda. Dalyvių susirinko rekordinis skaičius - virš 400! Žygeiviai rinkosi 5 ir 18 kilometrų maršrutus. Šis žygis ypatingas tuo, kad pritraukia ypač daug šio krašto jaunųjų žygeivių, jame dalyvavo net patys mažiausieji, lydimi suaugusiųjų. Be abejo, kartu žygiavo ir Vilniaus pasienio rinktinės pasieniečiai, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, Pasieniečių mokyklos kursantai, moksleiviai iš Šalčininkų rajono mokyklų bei Poškonių kaimo ir seniūnijos gyventojai. Šiemet maršrutai driekėsi gražiomis ir vaizdingomis Poškonių kaimo apylinkėmis ir priartėjo prie pat valstybės sienos su Baltarusija. Žygeiviai taip pat galėjo susipažinti su įspūdinga Dieveniškių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija. Po žygio jo dalyviams buvo įteikti diplomai ir atminimo medaliai. Finišavę renginio dalyviai galėjo paskanauti pasienietiškos košės.

Žygio Gintarui Žaguniui atminti dalyviais registravosi nemažai ir Pasieniečių klubo narių. Klubiečių pajėgas palaikė klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas su savo šeimos nariais ir anūkais. Su Pasieniečių mokyklos komanda žygyje dalyvavo Medininkų būrio vadė Ramunė Kazlienė, kartu žygiavo ir jos augintinis Dinas, o klubietis Aurelijus Aleksa vedėsi savo vokiečių aviganį Arą. Kaip visada aktyvūs žygeiviai Vilniaus būrio nariai Valdas Cinelis, Artūras Armonavičius, Arūnas Noreika. Ir jei dar priskaičiuotume ir tarnybos vadą R. Požėlą, klubo garbės narį, bei užkardos vadą Žydrūną Vaikasą, taip pat klubo narį, - tai klubo dalyvių buvo tikrai nemažai.

 

Daugiau nuotraukų iš renginių čia

 

Loreta Dumbauskienė

...vėl eilinis – ne eilinis šeštadienis...

 

2019 metų gegužės 18 d. Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio entuziastai rinkosi planinei talkai. Tai jau 12-tas susibėgimas, siekiant sutvarkyti ir pritaikyti lankyti visuomenei istorijos paveldo objektą.

Dar pakeliui į objektą sužinojome, kad elektros dar neturime... o mes atsivežėme elektrinių įrankių... Darbas ta linkme buvo daromas, bet truputį ne tas kurio labiausiai reikėjo šiam momentui. Tiek to sakykime, kad įvyko mažytis nesusipratimas... Kad nesusipratimas išnyktų, greit gavome keletą „prailgintojų“ ir po keleto minučių bunkerio vidų nušvietė šviesos kibirkštėlė...

Mūsų mažai, bet mes stiprūs...  Taip galima būtų pasakyti ir apie mus – entuziastus. Vasara dar neprasidėjo, tad tikėtis didelio būrio entuziastų tokiam darbui neverta. Vykdami į bunkerį žinojome, kad turėsime svečių iš Vilniaus..., bet kas atvyksta nežinojome. Tik atvykę į „vietą“ pamatėme mūsų svečius – Antaną Žilėną su žmona. Buvome maloniai nustebinti svečių noru padėti klaipėdiečiams, kai trumpai apžvelgęs bunkerio vidų Antanas ėmėsi gaminti dangtį ant komutacinės duobės... taip sakant tik spėjome padavinėti lentas. Po keleto minučių dangtis baigtas ir dabar bent jau saugu vaikščioti ...

Pagrindiniai darbai šiam kartui buvo vidaus patalpų valymas. Vieni šlavė, kiti kabino smėlį, treti nešiojo jį lauk, dar kiti darbavosi dulkių siurbliais. Ir dienos pabaigoje apie trečdalis patalpų jau išvalytos...

Sustabdę darbus pietų pertraukėlei mus klaipėdiečius dar kartą maloniai nustebino mūsų svečias Antanas.  Tikrai gaila, kad klaipėdiečių entuziastų šį kartą susirinko tiek mažai, nes Antanas Žilėnas tai mūsų (net saujele pavadinti sunku) entuziastų grupelei pristatė savo dvitomį kūrinį “Parubežys ir parubežiniai”.

Svečias įdomiai ir gausiais istoriniais faktais papasakojo apie valstybinės sienos apsaugos pradžią, politines peripetijas, praradimus ir pergales...  Knygas su autoriaus parašu Antanas Žilėnas įteikė Klaipėdos būrio vadui Gediminui Povilaičiui, kuris savo ruožtu paminėjo, kad ši brangi dovana bus ypač vertingas eksponatas būsimame pasieniečių muziejuje. Kaip pasakytume: kas nedalyvavo – pavydėkite mums... (pristatymo filmuotą medžiagą iš 2 dalių rasite kartu su fotografijomis !).

Po įdomaus pasakojimo, nedidelių pietų, tęsėme dienos darbus.

Diena eina į pabaigą. Išlydime svečius sakydami didelį ĄČIŪ už pagalbą ir už dovanas... O kas negalėjo prisidėti prie mūsų – nenusiminkite, tuoj prasidės vasara, darbų pas mus dar daug...

 

Daugiau fotografijų iš renginio čia

 

Pasieniečių klubo
Klaipėdos būrio vado pavaduotojas
Rolandas Smilingis
SVEIKINAME

Ketvirtadienį, gegužės 16 d. įvyko Pasieniečių klubo valdybos posėdis, kurio metu visų klubiečių vardu pasveikinome nenuilstantį klubo veiklos organizatorių, ilgametį valdybos pirmininko pavaduotoją Artūrą Čeidą jubiliejinės sukakties proga.

Linkime  kolegai stiprios sveikatos, kantrybės ir gyvenimo džiaugsmo, o klubo veikloje ir toliau likti mūsų visų telkėju ir vienytoju, ir kaip esame įpratę sakyti - “lokomotyvu”.

Pasieniečių klubo valdyba 


Gintarui Žaguniui atminti...

Š. m. gegužės 19 d. sukanka 28 metai, kai tarnybos vietoje buvo nužudytas pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo pasienietis Gintaras Žagunis.

Gegužės 17-ąją, penktadienį, kviečiame dalyvauti G. Žaguniui atminti skirtuose renginiuose.

Programa

9.00 – 9.30 Gėlių padėjimas ant G. Žagunio kapo Antakalnio kapinėse

9.30 – 11.00 Vykimas į Dieveniškes (Šalčininkų raj.)

11.00 – 11.45 Šv. Mišios už G. Žagunį Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje

11.45 – 12.00 Vykimas į Krakūnus (Šalčininkų raj.)

12.00 – 12.30 Gėlių padėjimas G. Žagunio žuvimo vietoje Krakūnuose

12.30 – 12.45 Vykimas į G. Žagunio užkardą Poškonyse

12.45 Pasienietiška košė G. Žagunio užkardoje

Klubo narius kviečiame prisijungti prie VSAT organizuojamo renginio. Mikroautobusas iš Savanorių pr. 2 Vilniuje išvyks gegužės 17 d. 8 val. Kam patogu - galima atvykti į Antakalnio kapines 9 val.

Apie pageidavimą dalyvauti prašome pranešti el. paštu arba tel. 8 686 23309 (Loretai Dumbauskienei)

Garbingas jubiliejus

Plk. Jonas Algimantas Paužolis, buvęs Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas, vėliau – Vyriausiojo pasienio policijos komisaro pavaduotojas gegužės 1 d. sutiko gražią savo amžiaus sukaktį – 85-metį.

Su gimtadieniu klubo garbės narį ir Etikos komisijos pirmininką pasveikino Pasieniečių klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas ir kiti tarnybos bei klubo kolegos.

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Greitai gimtadienį švęs:
Antanas DUBIKAITIS
Vytautas ŠIAULYS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
Užkrauta per 0.04 sekundes
1,607,805 unikalūs lankytojai