Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

ATSAKYMAS Į KREIPIMĄSĮ

Pasieniečių klubo atsakymas į 2012-07-04 d Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijos raštus Nr. S-2012-5713 ir Nr. S-2012-5673


Visuomeninė organizacija „Pasieniečių klubas“ (toliau – klubas) apsvarstė Jūsų persiųstą Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atminties išsaugojimo datų paminėjimo komisijos 2012 m. birželio 25 d. Kreipimąsi į Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, kūrybines sąjungas ir visuomenines organizacijas, bendruomenes. Pritardami iniciatyvai tinkamai sutikti artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, norėtume atkreipti komisijos dėmesį į vieną svarbiausių Lietuvos valstybingumo istorijos faktų liudijimo išsaugojimą. Kalbame apie 1940 m. birželio 15 d. naktį svetimos valstybės karių būrio neteisėtą valstybės sienos perėjimą ir Nepriklausomos Lietuvos pasienio policijos sargybos būstinės ginkluotą užpuolimą, kurio metu žuvo Alytaus baro Ūtos sargybos viršininkas Aleksandras Barauskas. Šio svarbaus istorijos įvykio Lietuvos valstybė nėra iki šiol tinkamai įamžinusi, neskaitant to, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastangomis pareigūno žūties vietoje buvo pastatytas tipinis partizanų žūties vietas įamžinantis ženklas. Iki šiol yra išlikęs ir pastatas, kuriame tuomet buvo įsikūrusi sargybos viršininko būstinė. Jis kol kas yra privačios nuosavybės teise valdomoje žemėje. Tačiau sodyba apleista, tenai seniai niekas negyvena, savininkai yra išvykę iš Lietuvos. 2010 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Pasienio karininko A. Barausko nužudymo ir Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvos Respubliką pradžios 70-ųjų metinių“, kurioje buvo pasiūlyta: << >> „2) Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Varėnos rajono savivaldybei įrengti buvusiame Ūtos pasienio užkardos pastate muziejų su ekspozicija apie 1940 m. birželio 15 d. sovietų ginkluotą užpuolimą ir Aleksandrą Barauską.“ Tačiau kol kas jokių teigiamų poslinkių šiuo klausimu nėra įvykę.

Mūsų žiniomis, šiuo metu sodyba jau yra parduodama, todėl būtų labai blogai, jei ją nupirkę privatūs asmenys gerokai laiko paveiktą statinį nugriautų ir valstybė netektų tokio vertingo istorijos paveldo objekto.

Prašytume komisiją kuo skubiau išnagrinėti sodybos, kur buvo nužudytas pasienio sargybos viršininkas A. Barauskas, tapęs pirmąją sovietų okupacijos auka, perėmimo į valstybės balansą klausimą, o ekspozicijos įrengimą įtraukti į Lietuvos vardo tūkstantmečio programą.


Pirmininkas Algimantas Songaila
KREIPIMĄSIS
į Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, kūrybines sąjungas, visuomenines organizacijas, bendruomenes


2012-06-25
Vilnius


Antrąjį XXI a. dešimtmetį Lietuvos valstybė minės reikšmingą naujausių laikų istorijos sukaktį – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto, žyminčio Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos sukūrimo, 100-metį. Vasario 16-osios Aktas sudarė politines prielaidas Lietuvai pakilti iš istorijos nebūties, atgimti valstybinei tautai ir įsitraukti į Europos moderniųjų tautų ir valstybių šeimą. Pirmoji Lietuvos Respublika įprasmino Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę kaip lietuvių tautos istorinio paveldo etapą ir sukūrė modernią lietuvių tautą. Vasario 16-osios Lietuva ir jos kūrėjai iškėlė tas dvasines ir pilietines vertybes, kurios kelioms lietuvių kartoms per okupacijas padėjo išsaugoti žmoniškąją savigarbą, ginkluoto ir neginkluoto bei kultūrinio pasipriešinimo dvasią, atvedusią į mūsų dienų Atgimimą ir Nepriklausomybės atkūrimą. Šią dvasią išreiškia Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Šią nuostatą turėtume laikyti pamatine mūsų demokratijos ir moderniosios pilietinės tradicijos formule, kuri sujungia į vientisą pilietiškumo ir valstybingumo tradiciją abi reikšmingiausias lemiamas mūsų naujausių laikų istorijos datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

Praėjusį dešimtmetį buvo įgyvendinama Lietuvos vardo tūkstantmečio programa, skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės epochai. Ši programa neapėmė Vasario 16-osios Lietuvos laikmečio ir etninės kultūros, taigi beveik viso to, kas lėmė moderniosios Lietuvos, jos kultūrinės ir pilietinės tapatybės formavimąsi. Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis (programa apimtų ne tik Vasario 16-osios Akto paskelbimą, bet ir valstybės atkūrimą, valstybės institucijų ir įstaigų kūrimą, Steigiamojo Seimo veiklą, tarptautinį pripažinimą ir diplomatinių santykių užmezgimą, Klaipėdos krašto atgavimą, S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, Sąjūdį ir kitus įvykius) skatina mūsų visuomenę atsigręžti į Lietuvos naujuosius laikus ir siekti gilesnio jų istorinio, kultūrinio, pilietinio ir parlamentarizmo tradicijų suvokimo.

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. balandžio 26 d. nutarime Nr. XI-1996 „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“ valstybės valdžios institucijos raginamos 2012-2018 m. ypatingą dėmesį skirti visuomenės valstybinei savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti ir į savo veiklos planus kaip ilgalaikę ir prioritetinę programą įtraukti pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui valstybinę programą.

Kviečiame Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, kūrybines sąjungas, visuomenines organizacijas, bendruomenes aktyviai dalyvauti kuriant šios programos metmenis.

Tikime, kad neliksite abejingi Tautos istorinei atminčiai ir pateiksite gražių idėjų, pasiūlymų ir sumanymų, kaip, įtraukiant didesnę Lietuvos visuomenės dalį, pažymėti ir įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį.

Maloniai laukiame Jūsų pasiūlymų, idėjų ir sumanymų iki 2012 m. rugsėjo 10 d. Pasiūlymus siųskite Angonitai Rupšytei adresu: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius, Gedimino per. 53, 01109 Vilnius arba el. paštu istorija@lrs.lt“.


Komisijos pirmininkė, Seimo Pirmininkė Irena Degutienė

Originalius dokumentus žiūrėti čia>>>


Gerbiami Pasieniečių klubo nariai, laukiame Jūsų pasiūlymų dėl pateikto kreipimosi prašome iki rugsėjo 1 d., juos pateikti Pasieniečių klubo valdybai pasienieciuklubas@gmail.com

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Greitai gimtadienį švęs:
Saulius STRIPEIKA
Gediminas ZAUTRA
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS Filmas apie Lietuvos žmonių tautinę išsivadavimo kovą su sovietų okupacija.

Žiūrėti čia

Prevencijos skyriaus parengtas filmukas apie birželio 29 d. Vilniuje minėtus Pasieniečių dieną ir VSAT 100-metį.

Žiūrėti čia

VSAT leidinys “Valstybės sienos apsaugos tarnybai - 100”

Žiūrėti čia

Istorinis filmas, skirtas valstybės sienos apsaugos 100-mečiui

Žiūrėti čia

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
PARODOS
Užkrauta per 0.08 sekundes
3,068,522 unikalūs lankytojai