Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Pirmieji svečiai bunkeryje šį sezoną

                     Vasario 20 - dar viena ypatinga diena Klaipėdos būryje. Po ilgų pokalbių, bandymų ir derinimų bunkeryje apsilankė pirmieji sezono svečiai. Šie svečiai iš tiesų išskirtiniai – tai Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio (paruošiamojo) kurso studentai. Jie atvyko kartu su savo dėstytoju, generalvikaru Viliumi Viktoravičiumi, kuris 15 metų buvo Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčios klebonu.

                      Jaunuoliai kartu su dėstytoju aplankė dabar Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio tvarkomą ir įrenginėjamą bunkerį. Pradžioje buvo supažindinti su šio bunkerio trumpa istorija, laukiamais darbais. Taip pat, pasirašė ir savo inicialus paliko paslėptame mažajame svečių  žurnale.

                      Kartu šie studentai turėjo galimybę aplankyti ir pašonėje įsikūrusį II Pasaulinio karo „Memel Nord“ bunkerį. Gidas Timūras aprodė ir supažindino su bunkerio istorija, eksponatais.

Daugiau fotografijų iš renginio čia

 

Liudas Varatinskas
Klaipėdos būrys
Pasieniečių klubo nariai vertino savo nuveiktus darbus per 2019 metus

Pastarąjį šeštadienį Pasieniečių klubo nariai susirinko Vilniuje apžvelgti savo nuveiktus darbus per praėjusius 2019 metus.

Gražioje Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto aktų salėje susirinko visų 7 Pasieniečių klubo būrių nariai į ataskaitinį susirinkimą, kuris paprastai yra vienintelis metuose, kai klubas priima svarbiausius sprendimus. Dėka to, kad atnaujinti klubo įstatai leidžia naudoti visuotiniuose susirinkimuose atstovavimą pagal įgaliojimą, kvorumą klubas surenka nesunkiai. Nors šį kartą ir šito beveik nereikėjo. Džiaugėmės tokiu gausiu dalyvavimu.

Klubo narius pasveikino Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas, kuris visuotinių dalyvių sutikimu buvo patvirtintas klubo Garbės nariu. Beje, R. Liubajevas klube ne naujokas – jis vienas iš klubo steigėjų, ilgą laiką dalyvavęs klubo veikloje, kuri buvo nutrūkusi, kol vadas darbavosi Europos Sąjungos išorės sienų ir pakrančių apsaugos struktūrose.

Klubiečiai sulaukė ir svečių iš kitų organizacijų. Susirinkime dalyvavo Nevyriausyninių organizacijų valstybės gynybiniams pajėgumams palaikyti koordinacinės tarybos pirmininkė Angelė Jakavonytė ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narys prof. Alvydas Šakočius.

A. Jakavonytė pasveikinusi klubo narius dėkojo už dalyvavimą susivienijimo veikloje, įteikė savo tėvo – partizano Juozo Jakavonio-Tigro atsimimų knygą „Šalia mirties“, jį skirdama kuriamam muziejui Klaipėdoje. Sveikinimo žodį tarė ir prof. A. Šakočius.

Sugiedoję valstybės himną ir pagerbę žuvusius ir mirusius pasieniečius bei klubo narius, susirinkimas tęsė darbą ir patvirtino klubo valdybos, etikos bei revizijos komisijų ataskaitas. Patvirtino naujo, Varėnos būrio, suformavimą, kurio vadu buvo išrinktas Gintautas Miškinis.

Apie sėkmingą „Memel Nord“ projekto vystymą informacija pasidalino Klaipėdos būrio vadas Gediminas Povilaitis. Buvo demonstruojamas filmas apie klaipėdiečių kartu su talkininkais iš kitų būrių atliktus darbus išvaduojant iš smėlio gniaužtų šį gynybinį statinį, kuriame ir planuojama įrengti muziejų.

Kad rimtomis kalbomis pasieniečių laikas neprailgtų renginio nuotaiką praskaidrino Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtinių koncertas.

Klubo etikos komisijos pirmininkas dm. plk. Jonas Algimantas Paužolis įtrikė Lieuvos kariuomenės kūrėjo - savanorio medalį vienam pirmųjų Klaipėdos pasieniečių Kčstučiui Rudžiui.

Aktyviausiems klubo nariams buvo įteikti klubo atminimo ženklai, pasveikinti jubiiatai.

Pasieniečių klubo ataskaitiniai susirinkimai kviečiami kasmet, parastai vasario mėn. Juose klubo valdymo organai atsiskaito už per metus nuveiktus darbus, susiplanuoja veiklos gaires ateinantiems.

Pastaruoju metu klubas vienija 297 narius. Narių skaičius parastai svyruoja. Nors klubas kasmet pasipildo naujais nariais, tačiau norėdami išlikti veiklūs, iš sąrašų valdyba išbraukia nesilankančius renginiuose, veikloje nedalyvaujančius ir nepalaikančius klubo narius.

Mariaus Zemensko foto čia

 

Loreta Dumbauskienė
Pasieniečių klubo sekretorė
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena Klaipėdoje

Klaipėdos būrys, kaip ir visos Lietuvos žmonės susirinko paminėti mums visiems taip svarbią dieną.

Kelios akimirkos iš šventės Klaipėdoje čia...

 

Klaipėdos būrys
SVEIKINAME,

DĖL PASIENIEČIŲ KLUBO VISUOTINIO SUSIRINKIMO

Kadangi artėja Pasieniečių klubo visuotinis susirinkimas primename, kad pagal naujai patvirtintus klubo įstatus yra supaprastinta narių balsavimo tvarka:

nuo šiol narys (fizinis asmuo) visuotiniame susirinkime gali dalyvauti asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį, arba su juo sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį. Klubo nariai taip pat turi teisę kiekvienu visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimu balsuoti iš anksto raštu. Tokiu atveju balsavimo rezultatus jie turi pateikti klubo valdybai ne vėliau kaip iki susirinkimo (pageidautina iki š. m. vasario 21 d. el. p. pasienieciuklubas@gmail.com).

 

Negalintiems asmeniškai dalyvauti susrinkime, labai siūlytume pasinaudoti savo balso atstovavimo teise, kad būtų tinkamai įgyvendinami klubo tikslai.

 

Klubo valdyba

 

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Greitai gimtadienį švęs:
Gintautas ŽEMAITIS
Renatas POŽĖLA
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
Užkrauta per 0.05 sekundes
1,919,901 unikalūs lankytojai