Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Atidengtas paminklas Aleksandrui Barauskui – pirmajai sovietų okupacijos aukai

Antradienį, birželio 15-ąją, paminėtos 81-osios sovietų okupacijos ir pasieniečio Aleksandro Barausko žuvimo metinės. Jos šiemet tapo įsimintinos tuo, kad gražioje Ūtos kaimo pievoje, šalia skaroto ąžuolo, atidengtas paminklas nuo nuožmių per valstybės sieną įsiveržusių svetimos valstybės kareivių veiksmų žuvusiam pasieniečiui. Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininkas A. Barauskas tapo pirmąją 1940 m. Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos auka.

Kaip visada, neabejingi šios datos paminėjimui Pasieniečių klubo atstovai su klubo vėliava dalyvavo renginyje. Pirmiausia klubiečiai aplankė žuvusio pasieniečio amžinojo poilsio vietą Varėnos Perlojos šventoriaus kapinėse, padėjo gėlių, pagerbė jo atminimą tyla prie kapo.

Renginius, skirtus šiai datai paminėti organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), jos Varėnos rinktinė. Jie prasidėjo Šv. Mišiomis Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Vėliau persikėlė į Ūtos kaimą, kur 1940 m. pradžioje, Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, buvo įkurdinta Lietuvos pasienio policijos sargybos būstinė, ten gyveno ir A. Barausko šeima. 1940 m. birželio 15-osios naktį neteisėtai suverenios Lietuvos valstybės sieną kirtę sovietų kariai žiauriai nužudė šios sargybos viršininką.

Minėjime Ūtoje savo dalyvavo Lietuvos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Jai teko garbė ir pareiga atidengti paminklą A. Barauskui, kuris pakeitė iki tol čia stovėjusį simbolinį atminimo ženklą. Paminklas sukurtas ir pastatytas Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Jo autorius šviesios atminties skulptorius Jonas Jagėla. Paminklas primena stilizuotą pasienio ženklą, pasibaigiantį dvigubu jogailaičių kryžiumi. Tai solidus, dviejų spalvų granito akmens monumentas simbolizuojantis valstybės tvirtumą ir pasieničių kilnumą, ištvermę ir drąsą.

Minėjime dalyvavo ir prasmingą kalbą pasakė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis, įvardinęs A. Barausko nužudymo faktą kaip teroro aktą. Renginyje kalbėjo Seimo pirmininkės pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Varėnos rajono meras Algis Kašėta, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas. Jo įsakymu atminimo ženklas „Valstybės sienos apsaugai 100“ buvo suteiktas skulptoriui J. Jagėlai (po mirties) ir įteiktas jo gyvenimo draugei.

Renginio dalyviai pagerbė žuvusio pasieniečio atminimą tylos minute, pasienio pareigūnai – šautuvų salvėmis. Buvo padėtos gėlių puokštės nuo aukščiausiųjų šalies vadovų, Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos, Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų, VSAT vadovų ir Pasieniečių klubo narių.  Renginį pagyvino vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Tarnybos vado įsakymu  2013 m. įsteigtas atminimo medalis „Aleksandras Barauskas 1899–1940“ šiemet buvo paskirtas Varėnos rajono Kaniavos seniūnijai, kurios teritorijoje kažkada įvyko tas lemtingas Lietuvos istorijai įvykis.

Loreta Dumbauskienė

2021-06-15

PASIENIEČIŲ KLUBO VALDYBA

PAKARTOTINIO PASIENIEČIŲ KLUBO VISUOTINIO SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ

2021-06-06

Vilnius

 

Susirinkimo data ir laikas: 2021-06-26 (šešt.) 10.00 val.

Susirinkimo vieta: Palangos pasienio užkardos Karklės atraminis punktas (Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.).

Susirinkimo klausimai:

1. Pasieniečių klubo valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Pasieniečių klubo Etikos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Pasieniečių klubo Prezidento – valdybos pirmininko rinkimas.

5. Pasieniečių klubo valdybos narių rinkimas.

6. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos narių rinkimas.

7. Pasieniečių klubo Etikos komisijos narių rinkimas.

8. Siūlymai dėl Pasieniečių klubo įstatų keitimo,

9. Kiti klausimai.

 

Papildoma informacija:

1) planuojantys dalyvauti visuotiniame susirinkime turi iš anksto, bet ne vėliau, kaip iki š. m. birželio 18 d. užsiregistruoti klubo valdyboje el. p. pasienieciuklubas@gmail.com (neužsiregistravę į renginį nebus įleidžiami);

2) karščiuojantys ar akivaizdžiai turintys ligos požymių klubo nariai į renginio teritorijas nebus įleidžiami;

3) visuotinis susirinkimas bus organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – LRVN) 4.3 papunkčiu ir 10 punktu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-01 iki 2021-06-06) ir užtikrinant nustatytus reikalavimus dėl nekomercinių renginių uždarose ir atvirose erdvėse organizavimo;

4) susirinkimo dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį);

5) PK būrių nariai, vykstantys autobusais, privalo laikytis LRVN 5 punkto reikalavimų;

6) vykstantys autobusu iš Vilniaus m. turės patvirtinti, kad atitinka LRVN 18 punkto reiakalavimus (turėti ,,galimybių pasą“ ar jį atitinkantį patvirtinimą);

7) Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovui priėmus sprendimą dėl karantino režimo sugriežtinimo, klubo valdybos sprendimu visuotinis susirinkimas gali būti atšauktas.

__________________________

INFORMACIJA DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO

Pranešame, kas numatytas Pasieniečių klubo visuotinis susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 

Įvyko išplėstinis Klubo valdybos susirinkimas, kurio metu vadovaujantis Pasieniečių klubo įstatų VI skirsniu nuspręsta visuotinį Klubo narių susirinkimą sušaukti pakartotinai š.m. birželio 26 d. Klaipėdoje (VSAT Karklės atraminiame punkte). Pradžia 10.00 val. Tikslesnė informacija bus paskelbta vėliau.

Keletas foto iš susirinkimo

 

 
 
 

Klubo valdybos informacija

„VSAT Varėnos pasienio rinktinės tarptautinis nuotolinis dviračių žygis"

Šis nuotolinis dviračių žygis skirtas įstojimo į Europos sąjungą dienai paminėti.

Malonaus Jums žiūrėjimo >>> čia

Paminėtos Gintaro Žagunio 30-osios žuvimo metinės

Tečiadienį Vilniuje paminėtos pasieniečio Gintaro Žagunio 30-osios žuvimo metinės. G. Žagunis – pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje žuvęs pasienio pareigūnas.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias už G. Žagunį aukojo vyriausiasis policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Sostinės Antakalnio kapinėse gėles ant žuvusio pasieniečio kapo padėjo ir tylos minute pagerbė Gintaro šeimos nariai ir artimieji, taip pat Seimo, Vyriausybės, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT, tarnyba), Lietuvos Muitinės vadovai, Pasieniečių klubo nariai, žuvusio pasieniečio bendražygiai, Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai. Renginiams oraus iškilmingumo suteikė Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestro atliekamos melodijos.

Popietę pasienyje su Baltarusija esančiame Krakūnų kaime (Šalčininkų r. sav.), G. Žagunio žūties vietoje, kur iškilęs granito paminklas pasieniečiui, įvyko iškilmingas minėjimas. Čia buvo padėtos gėlės, pasakytos prasmingos kalbos. Ypač jautriai nuskambėjo citatos iš neseniai amžinybėn išėjusios Gintaro mamos Aldonos Žagunienės laiško tarnybai apie giliai išjaustas ir išmąstytas įžvalgas apie tikrąsias 1991 m. gegužės 19 d. tragiškai pasibaigusio išpuolio aplinkybes. Pasieniečio mama šiuo laišku paprašė papildyti G. Žagunio biografiją įrašu apie tai, kad Gintaras žuvo ne šiaip nuo nusikaltėlio kulkos, bet tapo organizuoto teroristinio išpuolio prieš Lietuvos pasienio apsaugos tarnybą auka. Ši nuostata buvo įamžinta kuriant atminimo ženklą, skirtą G. Žaguniui atminti jo 30-ųjų žuvimo metinių proga. Pirmasis ženklas „Gintaras Žagunis 1957-1991“ (autorius – skulptorius Algirdas Bosas)  buvo skirtas Aldonai Žagunienei (po mirties) ir įteiktas dukrai Ramunei Grudzinskienei. Antrasis – VSAT Varėnos rinktinės Gintaro Žagunio užkardai ir įteiktas jos vadui Žydrūnui Vaikasui.

Renginio metu buvo pagerbtas ir šių metų kovą mirusios Gintaro mamos Aldonos Žagunienės atminimas. Pabaigoje minėjimo dalyvius iš oro pasveikino ir Gintaro žygdarbį pagerbė VSAT sraigtasparnio „Eurocopter“ įgula.

G. Žagunio pagerbimas vyko dar tebesitęsiančio karantino sąlygomis, laikantis visų karantino metu nustatytų saugumo reikalavimų.

Trečiadienio rytą Pasieniečių mokykloje, Medininkų kaime (Vilniaus r. sav.), dalyvaujant visiems kursantams ir mokyklos dėstytojams buvo iškilmingai paminėtas Gintaro žygdarbis. Pasieniečių mokykloje veikiančiame Pasieniečių muziejuje atidaryta G. Žagunio 30-osioms žūties metinėms skirta paroda. Tos pačios dienos Vidurdienį, 12 val. Gintaro atminimas buvo pagerbtas tylos minute visuose VSAT padaliniuose.

Pasieniečių muziejaus vadovė Gerda Urbonienė G. Žagunio fondo pagrindu parengė puikų reportažą, kurį galite pamatyti adresu: https://www.facebook.com/pasienislt/posts/2787601898161189

Daugiau informacijos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba | Facebook; www.pasienis.lt

Pasieniečių klubo delegacija trečiadienį aplankė ir pirmojo po nepriklausomybės pasienio apsaugai vadovavusio Virginijaus Česnulevičiaus kapą Antakalnio kapinėse, padėjo gėlių.

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Gimimo dienos niekas nešvenčia!
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS Filmas apie Lietuvos žmonių tautinę išsivadavimo kovą su sovietų okupacija.

Žiūrėti čia

Prevencijos skyriaus parengtas filmukas apie birželio 29 d. Vilniuje minėtus Pasieniečių dieną ir VSAT 100-metį.

Žiūrėti čia

VSAT leidinys “Valstybės sienos apsaugos tarnybai - 100”

Žiūrėti čia

Istorinis filmas, skirtas valstybės sienos apsaugos 100-mečiui

Žiūrėti čia

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
PARODOS
Užkrauta per 0.04 sekundes
2,790,810 unikalūs lankytojai