Naujausi straipsniai
Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

KVIETIMAS Į TALKĄ

2018 metų rugsėjo mėn. 29 d. 10.00 val. Pasieniečių klubo Klaipėdos būrys rengia 5 sueigą-talką Kukuliškių pakrantės artilerijos baterijos pastato-bunkerio atkasimo darbams ir kviečia entuziastus prisidėti prie talkos.

Atvykus talkos dalyviai galės apžiūrėti bunkerį ir mini ekspoziciją šiaurinėje šio bunkerio dalyje entuziastų įkurtame muziejuje. Kaina asmeniui 1 € - Pajūrio regioninio parko paramai.

Darbo įrankiais aprūpinsime. Būtini savo darbo rūbai.

Talkos dalyviams bus užsakyti pietūs darbo vietoje.

Apie 18.00 val. vyksime į Karklės AP, įsikūrimas, bendras stalas, bus galima pasikepti ant grotelių savo maistą. Renginio šeimininkai visus dalyvius pavaišins ant laužo virta grybų sriuba.

 Nakvynei bus paruošta sporto salė su sporto čiužiniais (reikia turėti miegmaišį), taip pat bus galima užsisakyti keturis mokamus kambarius po dvi vietas (kaina apie 9 Eu+ 3 Eu už patalynę). Ištvermingiausi galės pernakvoti palapinėse (turėti savo !).

Kitą dieną, t.y. sekmadienį, planuojama išvyka į Klaipėdos pilį  (būtinas žmonių skaičius dėl gido).

Apie 15.00 val. vykimas namulio...

Lauksime Jūsų apsisprendimo iki rugsėjo 24 d. (pirmadienio) imtinai.

Informuoti apie dalyvavimą ir kelionės maršrutą galite kreiptis tel. 8652 32366, Gediminas Povilaitis, Klaipėdos būrio vadas.

Trumpa apžvalga praeitų talkų ir galimų būsimos talkos darbų: https://drive.google.com/file/d/1b1y2wBdUiybIUCApm3L6YwLWvKb_noFp/view?usp=sharing

 

Visada su Jumis
Klaipėdos būrys
Pasieniečių klubo sąskrydis šiemet šurmuliavo Suvalkijoje

Papildyta 2018-09-13 19:00 Sauliaus Fotografijomis...

 

Praėjusi savaitgalį į Pasieniečių klubo tradicinį sąskrydį, šiemet organizuotą kalvotosios  Suvalkijos krašte, suvažiavo beveik 100 klubo narių su šeimos nariais. Jo metu apsilankė VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos pasienio užkardoje, Lenkijoje – Rutka– Tartak užkardoje, Vištyčio trišaliame sienų sankirtos taške, o kitą dieną – Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio užkardoje.

Tradicinis Pasieniečių klubo sąskrydis, kuris įprastai organizuojamas antrąjį rugsėjo savaitgalį, šiemet buvo sukviestas kalvotosios Suvalkijos krašte. Į susitikimo vietą VSAT Varėnos rinktinės Kalvarijos pasienio užkardoje suvažiavo net keliolika transporto priemonių. Vilniečiai, įprastai nusisamdę didžiulį autobusą, kitų būrių nariai – kas kaip – ir mikroautobusais, ir lengvaisiais automobiliais. Viso – apie 100 žmonių, kurie atstovavo visus klubo būrius, išskyrus Pagėgių. Čia sąskrydžio dalyviai buvo pavaišinti pasienietiška koše.

Užkardos vadas Darius Mekšraitis supažindino susirinkusius su užkardos veikla, sąskrydžio dalyviai galėjo apžiūrėti, kur ir kaip dirba Kalvarijos – Budzisko Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio, muitinės ir policijos bendradarbiavimo centro pareigūnai. Tiesa, policininkai čia nuolat nebudi, bet prisideda esant poreikiui. Centras  veikia visą parą septynias dienas per savaitę. Tarp Bendradarbiavimo centro uždavinių yra keitimasis informacija, būtina užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą bei atskleidžiant nusikaltimus pasienio teritorijoje, naudojant turimas duomenų bazes, informacines sistemas ir registrus.

Vėliau automobilių „kortežas“ patraukė į kaimyninės šalies teritoriją, kur laukė pažintis su Palenkės sienos apsaugos skyriaus Rutka – Tartak pasienio užkardos vadu. Čia, gražiame gamtos kampelyje įsikūrusi pasienio užkarda didžiuojasi neseniai gavusi maršalo Juzefo Pilsudskio vardą. Vadas parodė patalpas, čia budintis pareigūnas supažindino, kokiomis priemonėmis ir ginklais naudojasi kaimynų pareigūnai.

Pasukę link trišalės valstybių sienos sankirtos klubiečiai neatsilaikė pagundai aplankyti ir netoliese esantį architektūros ir technikos paminklą – Stančikų tiltą, kuris buvo pastatytas 20 a. pradžioje (1912-1926 m.), kai šis kraštas dar priklausė kaizerinės Vokietijos Rytų Prūsijos provincijai. Tai vadinamasis dvigubas tiltas, kurį statyti paskatino I pasaulinio karo patirtis: tokius gelžbetoninius tiltus sunkiau sunaikinti. Dvigubi tiltai buvo statomi taip pat Prancūzijoje, Belgijoje ir Italijoje. Savo forma tiltas primena garsųjį Pont-du-Gard ir kitus istorinius pietų Europos  tiltus buvusioje Romos imperijoje, nuo to kilo ir Romintos girios geležinkelio tiltų pavadinimas. Stančikų tiltas – vienas aukščiausių geležinkelio tiltų Lenkijoje, jo aukštis – 40 m. Tiltas turi penkias arkas, jo ilgis – apie 200 m.

Netoliese esantis Lietuvos – Lenkijos ir Rusijos FR valstybių sienos sankirtos taškas Vištytyje geriausiai prieinamas iš Lenkijos teritorijos. Todėl čia ir sustojo klubiečių būrys. Klubo valdybos narys ir buvęs tarnybos vado pavaduotojas Štabo viršininkas Valentinas Novikovas buvo parengęs išsamų pasakojimą apie mūsų šalies ir tarnybos kartu su lenkų ir rusų pareigūnais vykdytas derybas dėl sienos delimitavimo ir demarkavimo bei apie vėliau vykdytus darbus. Sąskrydžio dalyvių smalsumą patenkino pažintis su šiuolaikine valstybių sienos įranga.

Vakare, įsikūrę „Viktorijos“ poilsiavietėje netoli Vištyčio, sąskrydžio dalyviai surengė tradicinę vakaronę, kurios metu susirinkusius sveikino klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas, VSAT vado pavaduotojas  Vidas Mačaitis, klubo garbės narys ir buvęs prezidentas Algimantas Songaila. Klubo narė Irena Česnulevičienė dėkodama klubui už tai, kad jo nariai nepamiršta jos vyro, pirmojo Pasienio apsaugos tarnybos vado, Virginijaus Česnulevičiaus kapo, priminė, kad šiemet jau sukako 10 metų nuo jo mirties ir pavaišino visus sąskrydžio dalyvius Suvalkų krašto, iš kur kilę abu Česnulevičiai, geriausių konditerių keptu didžiuliu šakočiu.

Marijampolės būrio vadas Edmundas Pranckevičius pasveikino Klaipėdos būrį su puikia iniciatyva atkasti pajūryje kopų smėliu užpustytą pakrantės artilerijos baterijos bunkerį ir ten įsteigti visuomeninį pasienio istorijos muziejų, padovanojo būsimam muziejui pirmąjį eksponatą – Marijampolėje išleistą krašto pirmųjų pasieniečių ir savanorių atsiminimų knygą. Klaipėdos būrio vadas Gediminas Povilaitis, dėkodamas už dovaną, pakvietė visus klubiečius dar kartą sudalyvauti minėto bunkerio atkasimo talkoje š. m. rugsėjo 29 d.

Klubo vakaronės metu naujiems klubo nariams buvo įteikti pažymėjimai, pasveikinti šiemet jubiliejinius gimtadienius švenčiantys nariai.  Vakaro dalyvius linksmino taip pat pasienietis, dabar jau Pagėgių pasienio rinktinėje civilines pareigas einantis Rytis Kostiuška su kolega. 

Saulėtą sekmadienį, pakeliui į namus, sąskrydžio dalyviai dar apsilankė VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Vištyčio pasienio užkardoje, čia juos taip pat  pasitiko užkardos vadas Donatas Iškauskas. Po užkardos apžiūros ir bendros nuotraukos prie  klubo čia prieš keletą metų pasodinto ąžuoliuko, keliautojai užsuko ir į specialiai jiems sekmadienį, ne darbo dieną, atidarytą Vištyčio regioninio parko lankytojų centrą. Po ekskursijos dar sustojo prie garsiojo Vištyčio akmens. Čia atsisveikino su likusiais pakeleiviais – klubo naujokais iš Druskininkų. Po to jau laukė kelias namo.

Pasieniečių klubas sąskrydžius organizuoja kasmet ir šiemet jis buvo dešimtas. Pirmasis įvyko 2009 m. Poškonių kaime Šalčininkų rajone, kiti – įvairiose Lietuvos vietovėse, o pernai - prie Platelių ežero Plungės rajone. Pasieniečių klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja VSAT vadovybei už paramą Pasieniečių klubui.

Daugiau fotografijų iš renginio čia

Vytauto Z. fotografijos čia

Sauliaus B. fotografijos čia

 

Loreta Dumbauskienė
Pasieniečių klubo sekretorė
TURININGAS SAVAITGALIS

2018 m. rugpjūčio 25 d. Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio nariai turiningai praleido laiką. Tą dieną buvo suplanuoti du svarbūs renginiai, kurie prasmingai ir įgyvendinti.

Ketvirtoji talka tvarkant Kukuliškių pakrantės artilerijos baterijos bunkerį

Nuo pat ryto grupė aktyviausiųjų narių sudalyvavo jau ketvirtojoje talkoje tvarkant Kukuliškių pakrantės artilerijos baterijos bunkerį. Nors ir negausiai dalyvauta, bet nuveikta nemažai. Buvo pašalinta nereikalinga augmenija nuo bunkerio stogo, sustiprinta nuo smėlio atraminė siena, lankytojų saugumui „STOP“ juostomis užtverti nesaugūs priėjimai prie bunkerio, uždarytas patekimas į bunkerio vidų per nesaugų viršutinį liuką, ir svarbiausia pradėtas pagrindinio įėjimo valymas. Pasistūmėta nemažai, jau galima vienam asmeniui su kastuvu gana neblogai darbuotis. Spartesniam valymui trukdo dideli gelžbetonio luitai (sprogimo bangos beveik iki pat lubų sustumtos buvusio bunkerio sienos), styrančios metalo armatūros.

Talkininkaujant mus aplankė svečiai iš Vilniaus būrio –  Leonardas ir Natalija Striupai su anūkais. Vilniečiai specialiai dėl mūsų renginių vyko per visą Lietuvą ir tikimės, kad laiką praleido nebe reikalo. Trumpai supažindinę su mūsų planais pasiūlėme susipažinti su kitame šių įtvirtinimų bunkeryje jau veikiančia ekspozicija. Su svečiais sutarta susitikti jau kitame renginyje Senovinė ugnies naktis – Šimtmečio laužai.

Senovinė ugnies naktis – Šimtmečio laužai

Kitas suplanuotas renginys, o tiksliau prie kurio Klaipėdos būrys prisidėjo, taip pirmo Šimtmečio laužo kuratoriai, kurio vieta nustatyta prie pat Lietuvos – Latvijos  valstybių sienos ženklo Nr. 0001.

Baltijos jūros pajūryje šį renginį „Senovinė ugnies naktis- Šimtmečio laužai“, organizuoja Vyriausybės kanceliarija. „Senovinė ugnies naktis“ – paskutinį rugpjūčio šeštadienį uždegami simboliniai Baltijos jūros pakrantės šalių laužai, kurie simbolizuoja draugystę, vienybę ir Baltijos jūros šalių bendrą istoriją, kultūrinį paveldą. Uždegami simboliniai laužai primena ir apie Baltijos jūros reikšmę, jos išsaugojimą ateities kartoms.

Valstybės atkūrimo šimtmečio metais prie „Senovinė ugnies naktis – Šimtmečio laužai“ iniciatyvos prisijungė ir simbolinius laužus Baltijos jūros pakrantėje uždegė Klaipėdos ir Klaipėdos rajono, Palangos, Neringos, Šilutės savivaldybės ir vietos bendruomenės, Pajūrio regioninio parko direkcija.

Plačiau apie renginio prasmę galite paskaityti ankstesnėje publikacijoje Pasieniečių klubo interneto tinklalapyje adresu http://www.pasienieciuklubas.lt/news.php?readmore=422

Dar tik vykstant pasiruošti  (sukrauti laužą) renginiui, didelė pagunda buvo nebevažiuoti. Tą pačia dieną buvo ir kitas renginys artimas Klaipėdos būriui. Pakrančių apsaugos rinktinė surengė tradicinį dviračių žygį „Sudie vasara“ į kurį sugužėjo aktyvaus poilsio mėgėjai iš visos Lietuvos.

Dviračių žygyje dalyvavo ir Pasieniečių klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas. Klaipėdos būrio vadas pabendravo telefonu su Klubo prezidentu, po abipusių palinkėjimų ir pasitarus su būrio nariais teko atsisakyti prezidento kvietimo. Suprantama, kaip įprasta struktūrose, Būrio vadovas‘ai turėtų susitikti ir pasisveikinti su Klubo vadovu, bet laiko stoka pasirengti kitam atsakingam renginiui tam sutrukdė.

Laužo uždegimo procedūrai suspėta laiku. Puikus vakarėjantis Baltijos pajūris, ošia bangos, nuo jūros pučia nestiprus vėjelis... Artėjant laikui pradeda rinktis žmonės. Net keista, kad tokiam atokiam Lietuvos kampely sutikome žmonių, kuriuos prieš tai palaikėme latviais...

Mūsų poliglotas Arūnas, vieno iš pažiūros „šilto“ latvio pasveikino ir paklausė iš kur jūs net trim kalbom, kol pagaliau atvykėliui pavyko ištarti – mes iš Pasvalio... Buvo daug juoko...

Pagaliau laikas. Maža kibirkštėlė ir Senovinės ugnies nakties- Šimtmečio laužas suplevėsavo liepsnos liežuviais...

Pasak dar vieno Klaipėdos būrio nario Antano, kuris tą dieną vykdė tarnybą Būtingės priimamojo plūduro apsaugos laive, Šimtmečio laužai matėsi nuo pat Palangos ir tolyn Latvijos pajūriu.

Klaipėdiečiai džiaugiasi galėję prisidėti prie tokios prasmingos akcijos, todėl ir kitąmet žadame dalyvauti.

 

Daugiau foto iš renginių čia

 

Klaipėdos būrio vado pavaduotojas
Rolandas Smilingis
PASIENIEČIŲ KLUBO SĄSKRYDIS ARTĖJA

Primename, kad š. m. rugsėjo 8-9 d., pagal patvirtintą Pasieniečių klubo veiklos planą, organizuojamas Pasieniečių klubo sąskrydis.

Vykimo maršrutai, sąskrydžio programa ir kita svarbi informacija čia

 


"Senovinė ugnies naktis- Šimtmečio laužai"

Gerbiami Klubiečiai,

2018-08-25 21.30 val. Baltijos jūros pajūryje organizuojamas renginys „Senovinė ugnies naktis- Šimtmečio laužai“, kurį organizuoja Vyriausybės kanceliarija.

Klubo Klaipėdos būrys kuruos laužą pajūryje prie Lietuvos- Latvijos sienos, ties VSŽ Nr. 0001. Taip pat noriu priminti, kad tą pačią dieną Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė organizuoja dviračių žygį, kurio kulminacija taip pat bus jau minėto renginio laužas, tik kitoje vietoje- ties Karkle. Klaipėdos būrys planuoja laužą kūrenti per naktį. Klaipėdos būrys tą pačią dieną nuo ryto planuoja darbus - talką prie „Memel- Nord“ bunkerio, kur kaip jau girdėjote yra planuojama įkurti muziejų susijusį su pasieniečių profesija.

Kviečiame visus turiningai praleisti paskutinį šios karštos vasaros savaitgalį.

Dėl visos informacijos būrių vadai gali kreiptis į Klaipėdos būrio vadą Gediminą Povilaitį, tel. 8-652-32366. Iki susitikimo.

 

Trumpa apžvalga:

 

„Senovinė ugnies naktis“ – paskutinį rugpjūčio šeštadienį uždegami simboliniai Baltijos jūros pakrantės šalių laužai, kurie simbolizuoja draugystę, vienybę ir Baltijos jūros šalių bendrą istoriją, kultūrinį paveldą. Uždegami simboliniai laužai primena ir apie Baltijos jūros reikšmę, jos išsaugojimą ateities kartoms.


„Senovinė ugnies naktis“ iniciatyva kviečia švęsti Baltijos jūros šalių šimtmečius ir rugpjūčio 25 d. 21:30 val. uždegti simbolinius vienybės ir draugystės šimtmečio laužus Baltijos jūros pakrantėje.


Simboliniai Baltijos šalių vienybės ir draugystės šimtmečio laužai nušvies Baltijos jūros pakrantę ir primins Baltijos jūros šalių bendrą istoriją ir kultūrinį paveldą, taip pat ir šimtmečius švenčiančių šalių nueitą bendrą kelią išsaugant bei kuriant valstybingumo tradicijas.


Šiais metais simboliniai „Senovinė ugnies naktis – šimtmečio laužai“ Lietuvos pakrantėje skiriami šimtmečio sėkmės istoriją kūrusiems herojams, kurie išsaugojo ir kūrė valstybingumo tradicijas, kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.


Tai tūkstančiai įvairių tautybių, konfesijų ir socialinių grupių atstovų, kūrusių ir saugojusių Lietuvos valstybingumo tradiciją. Tai – savanoriai, ūkininkai, mokytojai, architektai ir inžinieriai, sportininkai, aviatoriai, įvairių konfesijų dvasininkai, Pasaulio tautų teisuoliai, partizanai, prie sovietmečio neprisitaikę asmenys, žmonės, kūrę Sąjūdį, ir valstybingumo idėją išsaugoję bei lietuviškas tradicijas puoselėję užsienio lietuviai.


„Senovinė ugnies naktis – šimtmečio laužai“ taip pat simbolizuos ir padėką Baltijos jūros šalims, kurios prisidėjo išsaugant ir atkuriant Lietuvos valstybę, integruojantis į euro atlantinę bendriją.


„Senovinė ugnies naktis“ iniciatyva gimė 1992 m. Suomijoje, kuomet šalis šventė nepriklausomybės 75-metį. Iniciatyvos idėja kilo prisimenant istorijos metraščiuose aprašytą unikalią Baltijos jūros pakrantės apsaugos ir perspėjimo nuo pavojaus laužų sistemą, kuri mena vikingų laikus. Istoriniai šaltiniai liudija, kad kiekviena pajūrio bendruomenė turėjo įsipareigoti prisidėti prie apsaugos sistemos ir esant reikalui uždegti perspėjimo laužus, įspėti kaimynus apie gresiantį pavojų. Už susitarimo nesilaikymą buvo galima sulaukti griežtų bausmių.


Per daugelį metų „Senovinė ugnies naktis“ šventė tapo tradicija ir buvo pradėta švęsti daugelyje Baltijos jūros pakrantės šalių – prie projekto prisijungė Estija, Latvija, Švedija, Lenkija. Simboliniai laužai uždegami net ir tose šalyse, kurios neturi Baltijos jūros pakrantės. Šventės metu vyksta įvairūs kultūriniai renginiai – vyksta poezijos, folkloro, tradicinių šokių vakarai, kuriuose aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės ir svečiai.


Valstybės atkūrimo šimtmečio metais prie „Senovinė ugnies naktis – Šimtmečio laužai“ iniciatyvos prisijungs ir simbolinius laužus Baltijos jūros pakrantėje uždegs Klaipėdos ir Klaipėdos rajono, Palangos, Neringos, Šilutės savivaldybės ir vietos bendruomenės, Pajūrio regioninio parko direkcija.

Projekto koordinatorius – Gražina Kapkovičiūtė, el. paštas grazina.kapkoviciute@lrv.lt , Tel. +370 706 63946.

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Šiandien gimtadienį švenčia
Tautvydas GUJA
Vladas KARČIAUSKAS
Dangutė KIVILŠIENĖ
Eugenijus ŠEPETYS

Rytoj gimtadienį švęs:
Giedrius STRIUOGINIS
Žydrūnas VAIKASAS

Greitai gimtadienį švęs:
Arvydas LINKUS
Aloyzas STONKUS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
Užkrauta per 0.07 sekundes
1,150,124 unikalūs lankytojai