Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

PASIENIEČIŲ KLUBAS PAMINĖJO SAVO VEIKLOS 10-METĮ
Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės didžioji salė su gražiai išrikiuotom kėdžių eilėmis, papuošta gėlėmis ir prie istorinio pačios prezidentienės Sofijos Smetonienės dovanoto rojalio skambinantis pianistas Arūnas Šalčius svetingai pasitiko susirinkusius.

Greta gausaus būrio klubiečių į renginį atvyko kviesti svečiai: Atsargos karininkų sąjungos (AKS) garbės teismo pirmininkas atsargos pulkininkas Algimantas Vyšniauskas, Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus atstovas Ramutis Oleka, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas Antanas Burokas, Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likviduotojų labdaros fondo „Mūsų krantas“ prezidentas Anatolijus Zarovskis ir viceprezidentas Gediminas Rimdeika, M. Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto valstybės sienos apsaugos katedros vedėja Danguolė Seniutienė.

Renginio vedėjas LRT diktorius Juozas Šalkauskas pasveikino susirinkusius klubo svečius ir narius ir pakvietė į salę ramovės šeimininką, kuris įžengė pasipuošęs Vytauto Didžiojo kostiumu. Tai jubiliejiniais  Žalgirio mūšio metais (2010 m.), švenčiant jo 600-metį, šio mūšio inscenizacijai išrinktas suvaidinti Vytautą Didyjį Lietuvos kariuomenės majoras Donatas Mazurkevičius. Jis šiuo metu yra Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas.

Po Vytauto Didžiojo pasveikinimo visi sugiedojo tautišką giesmę ir vedėjui paskelbus minėjimo programą prasidėjo oficialioji renginio dalis.

Pasieniečių klubo 10 metų veiklos kelią apžvelgė klubo prezidentas Algimantas Songaila. Savo pranešimo įžangoje pabrėžęs, jog klubas, užgimęs prieš 10 metų, yra atvira visuomeninė organizacija, vienijanti ne tik jau atsargon išėjusius pareigūnus, bet ir dar tebetarnaujančius pasieniečius. Taigi, tai nėra pasienio veteranų organizacija. Klubo nariais yra ir pasieniečių šeimų nariai, prieškario laikų pasieniečių palikuonys, ar šiaip Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) veiklą remiantys asmenys, todėl savo veikloje klubas vadovaujasi devizu "Buvome, esame, būsime", kuris iš esmės ir atitinka klubo veiklos dvasią. Toliau prezidentas padarė išsamią 10 metų klubo nuveiktų darbų retrospektyvą, padėkojo labiausiai prie šios veiklos prisidėjusiems nariams.

Renginyje dalyvavęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) vadas, klubo garbės narys generolas Vainius Butinas nuoširdžiai pasveikino klubo narius su gražiu jubiliejumi.

Iš renginio svečių pasveikinimus ir atminimo dovanas nuo savo organizacijų perdavė AKS atstovas A. Vyšniauskas, TPA Lietuvos skyriaus atstovas R. Oleka, ir klubo nario, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos direktorius pulkininkas Viktoras Daunys su savo auklėtiniais. Pastarieji įteikė sveikinimo raštus ir gėlių puokštes VSAT vadui, klubo prezidentui ir Pasieniečių mokyklos viršininkui taip pat klubo valdybos nariui Vytautui Stroliai.

Renginį dar labiau sušildė Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos muzikės Jomantė Šležaitė (sopranas) ir Evelina Pilipavičiūtė.

Klubo minėjimo metu VSAT vadas V. Butinas Valstybės sienos apsaugos tarnybos atminimo ženklu "Už nuopelnus valstybės sienos apsaugai" apdovanojo klubo prezidentą A. Songailą, VSAT atminimo medaliu "Aleksandras Barauskas 1899-1940" Algį Balaišį, Loretą Dumbauskienę ir Joną Algimantą Paužolį, padėkomis - 10 klubo narių: Vytautą Mikalauską, Valdą Misevičių, Romualdą Skačkauską, Rolandą Smilingį, Leonardą Striupą, Valentiną Urboną, Antaną Varankovą, Albiną Zobėlą, Regimantą Žuką ir Larisą Usinavičienę, Adutiškio jaunojo pasieniečių būrelio vadovę.

Labdaros fondo „Mūsų krantas“ prezidentas Anatolijus Zarovskis už visuomenei naudingą darbą, pasieniečių tradicijų puoselėjimą ir jaunosios kartos auklėjimą pagerbė garbingais fondo apdovanojimais: ordino „Visuomenės labui“ auksiniu medaliu A. Songailą ir A. Balaišį; ordino „Visuomenės labui“ sidabriniu medaliu J. A. Paužolį, L. Dumbauskienę, A. Čeidą, K. Lunecką ir ordino „Visuomenės labui“ bronziniu medaliu Andrejų Prusakovą ir Kęstutį Malašauską.

Pasieniečių klubo 10 metų sukakties proga nusipelniusius Vilniaus miestui ir krašto apsaugai bei toliau puoselėjančius krašto ir miesto tradicijas bei įvaizdį Pasieniečių padėkos raštais klubo narius apdovanojo  Vilniaus meras Artūras Zuokas. Tačiau negalėjęs atvykti į Kauną padėkas paprašė įteikti klubo prezidentą. Padėkos buvo skirtos (įteikti tik dalyvavusiems renginyje): Egidijui Baikščiui,Valdui Cineliui, Janui Dziatlovskiui, Onai Marijai Brasiūnienei, Ramunei Grudzinskienei, Žydrūnui Karčiauskui; Rimai Lapienytei, Petrui Paleckiui, Irenai Plauškienei, Giedriui Pužui, Leonardui Striupui, Onutei Šacikauskienei, Žydrūnui Vaikasui, Vytautui Urbaičiui, Aldonai Žagunienei.

Rengiantis švęsti jubiliejų, klubo valdyba nusprendė pagerbti ne tik klubo narius, bet ir tuos VSAT, kitų organizacijų atstovus, prisidėjusius prie sėkmingo renginių, išvykų organizavimo, ar kitaip parėmusių klubo veiklą. Už nuopelnus ir atsidavimą valstybės sienos apsaugai bei glaudų bendradarbiavimą, siekiant bendrų ir svarbių Lietuvos valstybei tikslų, Pasieniečių klubo valdybos nutarimu Pasieniečių klubo I laipsnio atminimo ženklu ,,Buvome, esame, būsime“ buvo apdovanoti (įteikti tik dalyvavusiems renginyje): Jonas Gečas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas; A. Zarovskis, labdaros fondo "Mūsų krantas" prezidentas, klubo narys; Vidas Mačaitis, VSAT Vilniaus rinktinės vadas, klubo narys; Virgilijus Raugalė, VSAT Lazdijų rinktinės vadas; Audrius Šantaras, VSAT Lazdijų rinktinės Kybartų užkardos vadas; Kęstutis Norvaišas, VSAT Viešųjų ryšių skyriaus vyresnysis specialistas; Juozas Greičius, klubo revizijos komisijos pirmininkas; Petras Paleckis, klubo narys; Regimantas Žukas, klubo narys.

Pasieniečių klubo II laipsnio atminimo ženklu ,,Buvome, esame, būsime“ apdovanoti (įteikti tik dalyvavusiems renginyje) klubo nariai: Artūras Jatulis, Alma Sivojienė, Rasa Šešplaukienė, Algimantas Vasiliauskas, Gintaras Dvarvytis, Rasa Kačkienė, Eugenijus Botyrius.

Pasieniečių klubo pirmąjam jubiliejui buvo sukurtas atminimo ženklas, ,Pasieniečių klubui 10 metų“. Valdyba patvirtino jo nuostatus. Buvo nuspręsta šio ženklo pagaminti ribotą kiekį ir jį teikti tik vienerių metų bėgyje. Šiuo atminimo ženklu klubo valdyba apdovanojo (įteikti tik dalyvavusiems renginyje): Vainių Butiną, VSAT vadą; Donatą Mazurkevičių, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininką; Gaudentą Aukštikalnį, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotoją; Antaną Buroką, LR Krašto apsaugos bičiulių sąjungos pirmininką; Romą Žibą, Atsargos karininkų sąjungos pirmininką; Remigijų Paulionį, Nepriklausimybės gynėjų sąjungos narį; Deividą Kaminską, VSAT Lazdijų rinktinės vado pavaduotoją; Žydrūną Nesteckį, Pakrančių apsaugos rinktinės vado pavaduotoją Štabo viršininką; Giedrių Mišutį, VSAT Viešųjų ryšių skyriaus viršininką; Dalių Šileiką, VSAT Logistikos valdybos Turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą; Mindaugą Večerskį, Bendrųjų reikalų valdybos Personalo skyriaus vyriausiąjį specialistą; Vaidą Šinicką, buvusį VSAT Pasieniečių mokyklos 24-os laidos kursantą; Deimantę Vaidachavičiūtę, buvusią VSAT Pasieniečių mokyklos 24-os laidos kursantę; Raimondą Urmulevičiūtę, buvusą VSAT Pasieniečių mokyklos 24-os laidos kursantę.

Pasieniečių klubo atminimo lentelėmis (įteiktos tik dalyvavusiems renginyje) apdovanoti: Milda Stūglienė, Adutiškio vidurinės mokyklos direktorė; Gintaras Ranonis, Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos vadas; Asta Šimkuvienė, Pagėgių rinktinės Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė; Birutė Talandienė, Lazdijų rinktinės Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė; Arūnas Telmantas, VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos Nacionalinio koordinacinio centro vyresnysis pasienietis; Bronislav Budrevič, VSAT Pasieniečių mokyklos pagalbinis darbininkas.

Laikrodžiai su Pasieniečių klubo simbolika įteikti: Rimantui Kundreckui, Vyštyčio užkardos vadui; L. Srtiupui, klubo nariui, Juozui Šalkauskui, LRT Radio diktoriui, Gintarui Venckui, Kauno įgulos karininkų ramovės meno vadovui.


Po to buvo įteikti Pasieniečių klubo atminimo ženklai "Pasieniečių klubui 10 metų" (už išperkamąjį mokestį) dar 50-čiai klubo narių.


Pasieniečių klubo 10-mečio minėjimo pabaigoje dar pasimėgavę puikiu Jomatės Šležaitės sopranu, visi dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo ramovės kunigaikščių salėje.

Vakaronės metu su ramovės pastato puikiais interjerais supažindino ramovės viršininkas D. Mazurkevičius.

Visi, dalyvavę renginyje, išsivežė iš Kauno puikius įspūdžius.

Dėkingi Kauno įgulos karininkų ramovės šeimininkams už puikų priėmimą.

Daugiau nuotraukų ieškokite čiaPrisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Gimimo dienos niekas nešvenčia!
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.05 sekundes
3,605,075 unikalūs lankytojai