Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio jaunųjų pasieniečių būrelis

Kudirkos Naumiesčio užkardoje savo veiklą vykdantis „Jaunojo pasieniečio“ būrelis veikia pagal VSAT prie LR VRM Pagėgių rinktinės vado patvirtintus „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nuostatus.

Minėto būrelio tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su „Jaunojo pasieniečio“, „Jaunojo šaulio“ ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariu gali tapti įvairių Lietuvos mokymo įstaigų moksleiviai, mokantys lietuvių kalbą. Jaunuoliai, pageidaujantys tapti minėto būrelio nariais, turėtų atvykti į Kudirkos Naumiesčio užkardą, esančią P. Mašioto 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių rajone, ir kreiptis į būrelio vadovą Vygintą Kurą (prieš tai suderinus susitikimą telf. 8618 58948, ar el. paštu: vygintas.kuras@gmail.com) bei savo noru pateikti prašymus vadovui (Tokius prašymus galima teikti per visus metus):
- Prašymą ir sutikimą už vaiką iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
- Prašymą nuo 16 – 18 metų vaikas gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
- Vyresnis nei 18 metų jaunuolis prašymą gali pateikti pats.
- Kartu su prašymu visi pageidaujantys tapti būrelio nariais pateikia pažymą dėl sveikatos būklės (kopija, forma Nr. 027-1a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“).

Tapti Jaunojo pasieniečio būrelio nariu iš tiesų yra naudinga ir prasminga. Planuojamų užsiėmimų metu jaunuoliai mokysis rikiuotės elementų, įvairių pasienio taktikos ir karinių veiksmų, susipažins su kovinės savigynos elementais ir su kitais įvairiais teoriniais bei praktiniais dalykais. Tai ypač svarbu tiems jaunuoliams, kurie ateityje planuoja rinktis pasieniečio profesiją.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad, stojant į Pasieniečių mokyklą, tiems pretendentams, kurie ne mažiau kaip vienerius metus bus „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai ir turės su šia naryste susijusio būrelio vadovo rekomendacijas, bus skiriamas vienas papildomas balas prie jų bendrų konkursinių balų.

Kudirkos Naumiesčio užkardoje „Jauniesiems pasieniečiams“ vadovauja, juos moko ir ugdo jų pilietiškumą sargybų skyriaus vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras. Būrelio veiklą koordinuoja Pagėgių rinktinės pareigūnai.

Atsakingi už būrelio veiklą pareigūnai įsitikinę, kad „Jaunojo pasieniečio“ būrelio įkūrimas turi teigiamos įtakos glaudesniam bendradarbiavimui su Lietuvos mokyklomis ir siekia, kad būrelio veikla skatintų jaunus žmones rinktis pasieniečio ar kitą su viešuoju saugumu susijusią profesiją, suteiktų jiems įvairių žinių, kurios ateityje galės praversti, renkantis profesiją. Taip pat tikisi, kad į Kudirkos Naumiesčio užkardą kreipsis nemažai moksleivių, kurie pageidauja tapti „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariais, kad būrelio veikla užkardoje tęsis ne vienerius metus bei bus geroji patirtis pasieniečių kolegoms panašių būrelių įkūrimui kituose pasienio rajonuose.

Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio būrelio I pusmečio veiklos planas


Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio Nuostatai


Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio Prašymo ir sutikimo blankai2012 m. kovo 14 dieną Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje iškilmingai pažymėta čia įkurto Jaunojo pasieniečio būrelio veiklos pradžia


Pirmasis būrelio gimtadienis 2013-03-13


*****************************************************************************************

"KĘSTUTĖNŲ" ŽYGYJE


2013 m. balandžio 13 dieną Šilalės rajono ir Lietuvos neabejingi savo krašto istorijai žmonės buvo pakviesti rinktis Bijotuose prie D. Poškos Baublių muziejaus, Šilalės raj. ir pėsčiomis įveikti apie 33 kilometrų trasą partizanų takais.

Žygį organizavo Lietuvos Šaulių sąjungos Tauragės 7-oji rinktinė kartu su Pėsčiųjų žygių asociacija. Vienos dienos žygis „Kestutėnai“ organizuojamas kiekvienais metais, balandžio mėnesį, skirtinguose Tauragės apskrities rajonuose, Tauragės, Šilalės ir Jurbarko. Žygio tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Žygyje startavo apie 1000 žygeivių, jame gausiai dalyvavo ne tik civiliai asmenys iš visos Lietuvos, kariškiai, bet ir gausus būrys VSAT pareigūnų iš įvairių tarnybos rinktinių, Pasieniečių mokyklos kursantai.

Šiais metais žygyje „Kestutėnai“ dalyvavo ir Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio komanda „Zanavykai“. Sunkioje 33 kilometrų trasoje, kurioje netrūko visokiausių gamtinių kliūčių: pažliugusių kelių, kalvų ir pakalnių, slidžių ir polaidžio upeliais patvinusių takų, kuriuose pavasaris keitė žiemą ir atvirkščiai, būrelio komanda parodė tvirtą charakterį ir garbingai visi kartu pasiekė finišą. Žygio trasa netgi patyrusiems žygeiviams tapo tikru iššūkiu, kadangi čia išryškėjo ir fizinis žygeivių pasiruošimas ekstremalioms žygio sąlygoms ir geros avalynės, pritaikytos pažliugusiems keliams, svarba.

Be purvo ir tirpstančio sniego pavasarinių vonių žygyje buvo ir gražesnių akimirkų: visi norintys galėjo apsilankyti D. Poškos Baublių muziejuje, Bijotų ir Upynos seniūnijų gyvenvietėse, kurių prieigose kadaise būrėsi daugybė partizanų ir kur didvyriai žuvo, Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčioje ir apžiūrėti jos unikalius medinius altorius, Dariaus ir Girėno muziejų Vytogaloje kur buvo rodomas filmas, paminintis 80-asias skrydžio per Atlantą metines, paminklą žuvusių Upynos krašto partizanų atminimui Upynoje, žuvusio Jungtinės Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės 3-os kuopos 1–o būrio vado Antano Suginto kapą Ruibiškės kaime, Liaudies amatų muziejų ir dar daug kitų įdomybių. Žygeivius linksmino Bijotų laisvalaikio salės kapela „Bijotaičiai“, Upynos kultūros namų ansamblis, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Veringa“, po žygio žygeiviai buvo apdovanoti žygio diplomais ir medaliais, vaišinami šauliška koše ir arbata, galėjo draugiškai pasibūti ir pasikalbėti prie laužo, o kas dar turėjo jėgų ir pašokti su saviveiklininkais.

Nors žygis buvo labai sunkus ir atitinkantis visas ekstremalaus žygio sąlygas, bet viską atpirko gera nuotaika ir puikus žygio organizatorių darbas. Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ komanda „Zanavykai“ dalyvauja jau toli gražu ne pirmame tokio pobūdžio žygyje, kuriame atstovauja savo gimtąjį miestą ir Kudirkos Naumiesčio užkardą. Dabar būrelio planuose birželio 21 – 22 dienomis Medininkų pasieniečių mokykloje antrą kartą vyksiantis pėsčiųjų žygis „Pasieniečių keliais“, kuriame taip pat planuoja dalyvauti būrelio komanda „Zanavykai“.

"Kęstutėnų" žygyje
*****************************************************************************************

Sienos kontrolės nuostatai


2013 m. gegužės 08 d., Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelis, turėjo užsiėmimą rimta tema: Sienos kontrolės nuostatai. Kartu su būrelio vadovu Vygintu Kuru užsiėmimus moksleiviams pravedė sargybų skyriaus jaunesnysis specialistas Liudas Balčiūnas ir vyresnysis pasienietis Šarūnas Kalvaitis.
Pradžioje, Kudirkos Naumiesčio užkardos klasėje, jaunieji pasieniečiai susipažino su pačiais sienos kontrolės nuostatais: kam jie reikalingi, kodėl pasieniečiai vadovaujasi šiais nuostatais, kaip organizuojamas pasienio tarnybų ir sargybų darbas, kokios yra pasienio sargybų rūšys, kas galima ir kas negalima pasieniečiams, vykdantiems savo tiesiogines pareigas tarnyboje ir dar daug kitų įdomių, moksleivius dominančių dalykų.

Po teorinės dalies, užsiėmimo dalyviai persikėlė prie Valstybės sienos, kur galėjo praktiškai stebėti kaip vykdomos pasienio sargybos. Jaunieji pasieniečiai apžiūrėjo Miestlaukio stebėjimo bokštą, kur stebėdami nuostabią, tik iš stebėjimo bokšto viršaus atsiveriančią kraštovaizdžio panoramą, klausėsi pasieniečių pasakojimo apie sargybą „stebėjimo postas“ ir išbandė bokšte esančią stebėjimo aparatūrą; nuvykę prie pat valstybės sienos, klausėsi pasakojimo apie sargybas, vykdančias pėsčią ar mobilų patrulį, prie Valstybės sienos montuojamus inžinerinius įrenginius ir jų apsaugą, asmenų ir automobilių, esančių Valstybės sienos apsaugos zonoje, kontrolę. Jauniesiems pasieniečiams buvo suteikta galimybė stebėti pareigūnų veiksmus, vykdant transporto ir asmenų kontrolę pasienio ruože.

Vykdantys tarnybą pareigūnai papasakojo kam reikalinga asmenų ir transporto kontrolė pasienio ruože, kaip pareigūnas, tikrindamas sustabdytą automobilį, turi prisistatyti, kaip reikia bendrauti su tikrinamais asmenimis.

Užsiėmimai baigėsi gamtoje prie laužo, kur jaunieji pasieniečiai, kartu su užkardos vadovybe ir užsiėmimus pravedusiais pareigūnais, kepė dešreles ir aptarė per užsiėmimus patirtus įspūdžius, uždavinėjo klausimus. Šis šiltas, draugiškas ir kupinas dominančios moksleivius informacijos susitikimas, ilgam išliks „Jaunojo pasieniečio“ būrelio narių atmintyje, dar labiau paskatins ateityje rinktis būtent pasieniečio profesiją.


*****************************************************************************************

DAROM 2013


2013 m. gegužės 14 d., Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai ir užkardos pareigūnai prisidėjo prie kasmet Lietuvoje organizuojamos aplinkos švarinimo akcijos „Darom“,- sutvarkė didelę atkarpą Šešupės upės pakrantės.

Motyvacija apsirinkti šiukšles yra didelė, daugelis būrelio narių ir užkardos pareigūnų yra Kudirkos Naumiesčio miestelio gyventojai, jie čia ilsisi, pramogauja, žvejoja, o koks poilsis tarp šiukšlių? Drauge tai yra savotiška pamoka,- pats nešiukšlink ir draugą, kaimyną sudrausmink!

Ateityje “Jaunojo pasieniečio” būrelio nariai ir Kudirkos Naumiesčio užkardos pareigūnai, bendradarbiaudami su Kudirkos Naumiesčio seniūnija, dar ne kartą prisidės prie savo gimtojo miestelio tvarkymo, gražinimo ir apželdinimo, nes švari ir graži aplinka ne tik kiekvieno pasieniečio ar „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nario, bet ir kiekvieno aktyvaus piliečio, ypač gyvenančio Vinco Kudirkos vardu pavadintame mieste, garbės reikalas.

****************************************************************************************

KUDIRKOS NAUMIESČIO UŽKARDOS „JAUNOJO PASIENIEČIO“ BŪRELIO NARIAI LANKĖSI LAZDIJŲ RINKTINĖS KALVARIJOS UŽKARDOJE.


2013 m. gegužės 16 d., Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai lankėsi Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardoje.Ši išskirtinė, vidinę Europos Sąjungos sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių sauganti užkarda labai sudomino jaunuosius pasieniečius, nes Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariams dar neteko lankytis tokio pobūdžio užkardoje. Kaip būrelio nariams papasakojo užkardos vadas mjr. Rimas Jarmala ir užkardos vado pavaduotojas mjr. Irmantas Jaskelevičius, Kalvarijos užkardoje dirba tik kiek daugiau nei 30 pareigūnų, bet prižiūrėti jiems tenka 104.2 kilometrų ilgio vidinės Europos Sąjungos sienos ruožą. Be šio tikrai ilgo Valstybės sienos ruožo, užkardos pareigūnai, kontroliuoja autotransporto judėjimą per Valstybės sieną Via Baltikos kelyje Kaunas – Suvalkai. Kaip pažymėjo mjr. Irmantas Jaskelevičius, šiuo keliu iš Lietuvos Respublikos ar į Lietuvos Respubliką per parą pravažiuoja vidutiniškai daugiau kaip dešimt tūkstančių lengvųjų ir krovininių automobilių. Kadangi keleivių ir krovinių per vidinę Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės sieną judėjimas yra laisvas, o VSAT pareigūnams keliami uždaviniai, kaip kova su nelegalia migracija, draudžiamų narkotinių, akcizais apmokestinamų ir kitų draudžiamų prekių, išlieka, tad čia ir atsiskleidžia pareigūnų profesionalumas,- juk kiekvieno automobilio nepatikrinsi. Vadovaudamiesi vadinamaisiais rizikos faktoriais ir pasirinktinai tikrindami jiems įtarimą sukeliančias transporto priemones, Kalvarijos užkardos pareigūnai sėkmingai kovoja su per Valstybės sieną vykstančiais neteisėtai į Europos Sąjungos ir Šengeno erdvę patekusiais trečiųjų šalių piliečiais, iš Europos plūstančiomis dažnais atvejais vogtomis prekėmis: valčių varikliais, dviračiais, motociklais. Paskutiniu metu, ypač padažnėjo atvejų, kuomet užkardos pareigūnams, rizikuojant sveikata ir tarnybinėmis transporto priemonėmis, tenka persekioti sulaikymo vengiančias ir pareigūnams nestojusias transporto priemones, kurios dažnai yra vogtos, ar jose gabenamos neleistinos gabenti per Valstybės sieną prekės ar nelegaliai vykstantys asmenys.

Užkardos vado pavaduotojas mjr. Irmantas Jaskelevičius pasidžiaugė, kad kovoti su tokiais negeranoriškais piliečiais padeda puikus bendradarbiavimas netik su kaimyniniais VSAT padaliniais, muitinės tarnyba, Marijampolės apskrities VPK pareigūnais ir kitomis specialiosiomis tarnybomis, bet ir su kaimyninės Lenkijos Respublikos pasienio tarnybos ir muitinės pareigūnais, ko rezultatas yra pirmasis šalyje įsteigtas kontaktinis punktas dviejų valstybių sienų sankirtoje, kuris dar palengvina ir pagreitina kontaktus tarp abiejų šalių pasienio, muitinės, policijos tarnybų, kuomet reikia skubiai reaguoti, siekiant Lietuvos ar Lenkijos valstybių teritorijose patikrinti įtarimą sukėlusias transporto priemones, sulaikant pažeidėjus.

Po paskaitos užkardoje apie Šengeno ir Europos Sąjungos vidaus sienų apsaugą, jauniesiems pasieniečiams buvo parodyta Kalvarijos užkardoje pasieniečių naudojama ginkluotė, specialiosios priemonės, užkardos pareigūnų buitis, dokumentų patikrai naudojamos priemonės. Visus labai sudomino Lazdijų rinktinės SPU kinologo vyresniojo puskarininkio Dainiaus Ribinsko tarnybinio labradoro Dogio pasirodymas. Juk ne kiekvieną dieną tenka stebėti profesionalaus šuns, ieškančio narkotikų, darbą. Jaunieji pasieniečiai aplankė Lenkijos Respublikos teritorijoje įsteigtą kontaktinį punktą, kuriame kartu dirba Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai. Kontaktinio punkto vadė mjr. Giedrė Papeikienė ir neblogai lietuviškai kalbantis jos Lenkijos kolega jauniesiems pasieniečiams papasakojo apie šio punkto darbą. Sargybų skyriaus specialistas vyresnysis leitenantas Artūras Kubilis papasakojo kokie gali būti asmens kelionės dokumentai, jauniesiems pasieniečiams parodė, kaip viename mobiliame ekipaže dirba Lietuvos VSAT ir Lenkijos Respublikos pasienio tarnybos pareigūnai, parodė, kaip kelyje stabdomos ir tikrinamos transporto priemonės, jose vykstančių asmenų dokumentai, kokios galimybės yra VSAT pareigūnams patikrinti įtarimą sukėlusias transporto priemones.

Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai dėkoja Kalvarijos užkardos vadovams ir pareigūnams už šiltą priėmimą, nuoširdų ir išsamų pasakojimą apie sunkų ir reikalingą pasienio pareigūnų darbą.

Kudirkos Naumiesčio užkardos
„Jaunojo pasieniečio“ būrelio vadovas
Vygintas Kuras

Daugiau nuotraukų čia


Fotografijos: Vygintas Kuras.**************************************************************************************** „Pasieniečių keliais“

Birželio mėn. 21 – 22 dienomis, Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunųjų pasieniečių“ būrelio komanda „Zanavykai“ dalyvavo antrą kartą Medininkų pasieniečių mokykloje suorganizuotame pėsčiųjų žygyje „Pasieniečių keliais“.

Žygį organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau tarnyba) Pasieniečių mokykla (toliau Pasieniečių mokykla), Pėsčiųjų žygių asociacija (toliau PŽA) ir VšĮ RCE.

Žygio tikslas – atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pirmosios 1940-ųjų metų sovietinės invazijos į Lietuvą aukos, žuvusio pasienio policijos Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 73-ąsias ir kitų pasieniečių žūties metines bei įamžinti istorinių įvykių pasienyje tęstinumą.

Žygiui buvo keliami uždaviniai: skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, skatinti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių, propaguoti pasieniečio profesiją, ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

Žygyje dalyvavo apie 650 dalyvių iš visos Lietuvos: kariškiai, civiliai asmenys, VSAT pareigūnai ir Pasieniečių mokyklos kursantai.

Po iškilmingo žygio „Pasieniečių keliais“ atidarymo, kuriame tylos minute buvo pagerbti žuvę Pasienio tarnybos pareigūnai, žygeiviai, pagal amžių ir galimybes, startavo 12, 24 ir 41 kilometrų trasose.

Nors ir buvo labai karšta, bet žygio organizatoriai pasistengė, kad visuose kontrolės punktuose netrūktų vandens, žygeiviai pavėsyje galėtų pailsėti.

Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunųjų pasieniečių“ būrelio komandos „Zanavykai“ nariai garbingai pasiekė užsibrėžtus tikslus pagal pasirinktus maršrutus ir finišavo numatytu laiku. Žygeiviai keliavo vaizdingomis Medininkų miestelio apylinkėmis, trasoje buvo istorinių paminklų, netrūko miškingų vietovių ir pievų takelių. Žygio metu buvo sudaryta galimybė pamatyti, kaip atrodo Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų valstybės siena.

Pasibaigus žygiui, dalyviai buvo pavaišinti pasienietiška žirnių koše, apdovanoti pasieniečių žygio III-ojo laipsnio medaliais ir žygio diplomais.

„Jaunųjų pasieniečių“ būrelio nariai turėjo galimybę susipažinti su Medininkų pasieniečių mokykla, būrelio vadovas vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras papasakojo apie pasieniečių mokykloje vykstančias paskaitas, kursantų gyvenimo sąlygas, mokslo ir karjeros galimybes, būrelio nariai turėjo galimybę pabendrauti su Pasieniečių mokyklos kursantais.

„Jaunųjų pasieniečių“ būrelio nariai į namus grįžo pavargę, bet kupini neišdildomų įspūdžių. Žygį primins žygio „Pasieniečių keliais“ diplomai, naujos pažintys, siekis tobulėti. Po mokslų gimnazijoje baigimo, dauguma Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio narių norėtų mokytis Medininkų Pasieniečių mokykloje ir tapti VSAT pareigūnais.


Kudirkos Naumiesčio užkardos
„Jaunojo pasieniečio“ būrelio vadovas
Vygintas KurasDaugiau nuotraukų čia


****************************************************************************************

„PAREIGŪNO PSICHOLOGINIS PASIRENGIMAS“

2013 metų rugsėjo 11 dieną, Kudirkos Naumiesčio „Jaunojo pasieniečio“ būrelis susirinko į pirmąjį šių mokslo metų užsiėmimą. Užsiėmimų metų jaunieji pasieniečiai aptarė būrelio veiklos planą antram šių metų pusmečiui, aptarė artėjančius renginius, žygius, pasveikino naują būrelio narį, sprendė kitus būrelio klausimus.
Šio užsiėmimo tema buvo „VSAT pareigūno psichologinis pasirengimas“, tad būrelio vadovas Vygintas Kuras, pasitelkęs į pagalbą sargybų skyriaus pasienietę Viktoriją Petrauskaitę, papasakojo apie būtinas pasieniečiui moralines ir psichologines savybes, kokiais principais vadovaudamasis pareigūnas privalo bendrauti su gyventojais, valstybės sienos ar pasienio teisinio režimo pažeidėjais, koks pareigūnas privalo būti tarnyboje ar laisvu nuo tarnybos metu. Norėdama pavaizduoti pareigūnų bendravimo su žmonėmis svarbą ir ypatybes, pasienietė V. Petrauskaitė žaidimo forma parodė būrelio nariams ką reiškia neteisingai pasakyta frazė, kokias pasekmes gali sukelti neteisingai suformuluotas sakinys ar neteisingai atpasakotos įvykio aplinkybės.


Užsiėmimo pabaigoje „Jaunojo pasieniečio“ būrelio nariai pasveikino būrelio vadovą Vygintą Kurą su artėjančiu 45-ju gimtadieniu.Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Šiandien gimtadienį švenčia
Danielius ŽUTAUTAS

Rytoj gimtadienį švęs:
Alvydas RUKAS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.06 sekundes
3,582,976 unikalūs lankytojai