Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Šaukiamas Pasieniečių klubo visuotinis susirinkimas

Pagrindiniai paveiksliukai: 03maziukas.jpg

PASIENIEČIŲ KLUBO VALDYBA SKELBIA VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

BIRŽELIO 5 D. 11 VAL. MEDININKUOSE

VISUOTINIO SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ

Susirinkimo data ir laikas: 2021-06-05 (šešt.) 11.00 val.

Susirinkimo vieta: Pasieniečių mokyklos (Pasieniečių g. 11, Medininkai) amfiteatrinė salė.

Susirinkimo klausimai:

1. Pasieniečių klubo valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Pasieniečių klubo Etikos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Pasieniečių klubo Prezidento – valdybos pirmininko rinkimas.

5. Pasieniečių klubo valdybos narių rinkimas.

6. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos narių rinkimas.

7. Pasieniečių klubo Etikos komisijos narių rinkimas.

8. Kiti klausimai.

 

Papildoma informacija:

1) planuojantys dalyvauti visuotiniame susirinkime turi iš anksto, bet ne vėliau, kaip iki š. m. birželio 3 d. užsiregistruoti klubo valdyboje el. p. pasienieciuklubas@gmail.com (neužsiregistravę į renginį nebus įleidžiami);

2) karščiuojantys ar akivaizdžiai turintys ligos požymių klubo nariai į Pasieniečių mokyklos teritoriją nebus įleidžiami;

3) visuotinis susirinkimas bus organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8.1 papunkčiu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-05-11 iki 2021-05-16) ir užtikrinant nustatytus reikalavimus dėl nekomercinių renginių uždarose erdvėse organizavimo;

4) susirinkimo dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį);

5) pertraukų metu atvirose vietose galima būriuotis ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis ir laikantis saugaus atstumo;

6) dėl karantino apribojimų transportas iš Vilniaus į Medininkus ir atgal centralizuotai nebus organizuojamas. Vykstantys savo transportu turi užtikrinti, kad būtų vykstama ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis;

7) dėl karantino apribojimų po renginio maitinimas (bendras vaišių stalas) nebus organizuojamas;

8) Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovui priėmus sprendimą dėl karantino režimo sugriežtinimo, klubo valdybos sprendimu visuotinis susirinkimas gali būti atšauktas;

9) neįvykus visuotiniam susirinkimui, klubo valdyba dėl pakartotinio visuotinio susirinkimo datos ir vietos informuos papildomai.

__________________________

Dar vienas karantininis dviračių žygis

Tęsdami Lazdijų dviračių žygių tradicijas, 2021 gegužės 12 dieną Pasieniečių klubo nariai keliavo Vilniaus apylinkėse Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustiniu. Buvę tarnybos vadai A.Songaila ir S.Stripeika bei pavaduotojai V.Novikovas ir V.Zabarauskas pasirinko žygio trasą, kuri didžiąją dalimi sutapo su Žaliųjų ežerų taku ir driekėsi įdomiomis ir vaizdingomis vietomis.

Pakeliui žygeiviai aplankė Verkių dvaro sodybą. Legendiniai Verkiai lietuviams žinomi kaip Krivių Krivaičio Lizdeikos gimtoji vieta. Ne mažiau garsus buvęs ir Verkių dvaras – ilgaamžė Vilniaus vyskupų rezidencija.

„Balsio“ ežero paplūdimys – vienas populiariausių Vilniuje. Skaičiuojama, kad geru oru čia kasdien apsilanko keli tūkstančiai poilsiautojų. Šiuo metu jis dar laisvas, nors žygio dieną oras buvo tikrai vasariškas.

Kviečiame visus išsitraukti savo dviračius ir važiuoti į gamtą, ten virusų nėra, o „Corona“ tik alus atsigaivinti poilsio valandėlę.

Daugiau fotografijų iš renginio čia.

V. Zabarausko informacija

Pasieniečiai pagerbia savo rėmėjus - apdovanotas K. Balsys

Pasieniečių muziejuje, įsikūrusiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokykloje Medininkuose (Vilniaus r. sav.), balandžio 30 d. atminimo ženklu "Pasienietis-savanoris 1990-2020" buvo apdovanotas Kazimieras Balsys, talkinęs pasieniečiams per 1991 m. sausio įvykius.

K. Balsys – statybininkas restauratorius įsirašė į istoriją, dar sovietmečiu išdrįsęs atkurti Vytį ant Vilniaus Aušros vartų. Neliko Kazimieras abejingas ir Lietuvai kovojant dėl savo nepriklausomybės. 1991 m. sausio-gegužės mėn. jis ne kartą skolino savo medžioklinį šautuvą pasieniečiams, rizikuodamas savo ir artimųjų gerove, sveikata ir net gyvybe. Iš šio šautuvo pasienyje buvo paleistas pirmas kovinis šūvis po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. K. Balsio iniciatyva šis ginkas tapo ir Pasieniečių muziejaus eksponatu.

Apdovanojimą K. Balsiui įteikė  Pasieniečių klubo Vilniaus būrio vado pavaduotojas Artūras Armonavičius kartu su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus pirmininko pavaduotojus Vytautu Račkausku. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo Pasieniečių mokyklos viršininkas Devidas Kaminskas.

Atminimo ženklą "Pasienietis-savanoris 1990-2020" įsteigė klubo Vilniaus būrys Krašto apsaugos departamento Pasienio apsaugos tarnybos įkūrimo 30-mečio proga 2020 m. Jis teikiamas už pasiaukojimą, ryžtą ir drąsą saugant valstybės sieną ir ginant Lietuvos nepriklausomybę 1990-1991 m.

Po apdovanojimo svečių laukė įdomi  muziejaus vedėjos Gerdos Urbonienės ekskursija po ekspoziciją, o mokyklos viršininkas D. Kaminskas supažindino su Pasieniečių mokyklos infrastruktūra, pareigūnų rengimo metodika bei kursantų mokymosi, buities sąlygomis.

 Vilniaus būrio informacija

Paminėtos 31-sios Krašto apsaugos departamento (toliau-KAD) įkūrimo metinės

 

2021 m. balandžio mėn. 23 d. Viešojo saugumo tarnyboje paminėtos 31-sios Krašto apsaugos departamento (toliau-KAD) įkūrimo metinės ir pagerbti pirmieji vadovai.

Minėjime dalyvavo pirmasis KAD Generalinis direktorius, vėliau pirmasis Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, brigados generolas Česlovas Jezerskas, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas generolas Ričardas Pocius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Seimo narys Algirdas Stončaitis, kiti KAD kūrėjai.

Į minėjimą buvo pakviesti ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) atstovai, tai pirmasis Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, LPVA Garbės narys Marijonas Misiukonis, pirmasis Policijos Generalinis komisaras, LPVA Garbės narys Petras Liubertas, LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, LPVA valdybos narys, buvęs VRM viceministras Stanislovas Liutkevičius, Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos pirmasis prekybos ministras Albertas Sinevičius,  Pasieniečių klubo prezidentas, buvęs VRM ministro pavaduotojas Vaclovas Zabarauskas, kiti garbingi svečiai.

Minėjimo dalyviai lankėsi prie pastato, kuriame 1990 m. balandžio 25 d. buvo įkurtas Krašto apsaugos departamentas.

Renginio metu generolas Ričardas Pocius apžvelgė KAD kūrimo bei veiklos pradžios ištakas, Nepriklausomybės gynimą. Prisiminimais apie tų dienų istorinius įvykius pasidalino  buvę ministrai  - Marijonas Misiukonis, Albertas Sinevičius, Audrius Butkevičius, pirmasis Policijos Generalinis komisaras Petras Liubertas, Seimo narys Algirdas Stončaitis, kiti minėjimo dalyviai.

LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas pasveikino KAD kūrėjus, laisvės gynėjus ir LPVA veteranų vardu įteikė atminimo ženklą generolui Ričardui Pociui, padėkojo už glaudų ir draugišką Policijos ir KAM veteranų bendradarbiavimą.

Renginio dalyviai noriai pritarė ateityje organizuoti bendrus LPVA, Pasieniečių klubo, KAM bei Nepriklausomybės gynėjų sąjungos bendrus renginius.

Daugiau fotografijų iš renginio čia

LPVA valdybos informacija

Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną!

1–8 kl. moksleivius kviečiame dalyvauti piešinių konkurse – „Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną!“

Pasieniečių mokyklos organizuojamas jau tradiciniu tapęs Respublikinis moksleivių piešinių konkursas vyks ir šiemet. Tačiau – kitoks. Pirmų–aštuntų klasių moksleiviai kviečiami ne šiaip piešti pasienio tematika, bet pasiūlyti idėjų kuriant Lietuvos pasieniečių talismaną.

Dalyvauti konkurse kviečiami Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinių veiklos ruožuose įsikūrusių bendrojo lavinimo mokyklų 1–8 klasių moksleiviai. Piešiniai gali būti atlikti spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, guašu, kreidutėmis, tušu, kitokia arba mišria technika. Piešinių formatas – A4 popieriaus ar kartono lapas. Vienas konkurso dalyvis gali pateikti neribotą skaičių piešinių. Nuskenavus ar nufotografavus juos reikės elektroniniu paštu perduoti pasienio rinktinėms.

Ten iki gegužės 25 d. bus išrinkti dviejų amžiaus grupių nugalėtojai – po tris geriausiai įvertintų piešinių, iš viso po šešis, autorius. Konkurso vertinimo komisija Pasieniečių mokykloje iš šių piešinių išrinks šešis geriausius. Piešinių konkurso „Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną!“ laureatai bus paskelbti birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną.


Vilniaus pasienio rinktinės veiklos ruože esančių mokyklų moksleiviai savo darbus gali siųsti – bendruomenės pareigūnei Justynai Kondratovič, el. p.: justyna.kondratovic@vsat.vrm.lt.

Varėnos pasienio rinktinės – bendruomenės pareigūnei Elžbietai Korklinevskai, el. p.: elzbieta.korklinevska@vsat.vrm.lt.

Pagėgių pasienio rinktinės – bendruomenės pareigūnei Dovilei Jankauskienei, el.p.: dovile.jankauskiene@vsat.vrm.lt.

Konkurso nuostatai pateikiami čia: piešinių konkurso nuostatai 2021-04 TK.

Jūsų piešinių kopijų (skenuotų, fotografuotų telefonu ar planšete) lauksime iki gegužės 23 d. nurodytais el. pašto adresais!

Parengta pagal: https://pasienietis.lrv.lt/lt/ informaciją


Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Gimimo dienos niekas nešvenčia!
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS Filmas apie Lietuvos žmonių tautinę išsivadavimo kovą su sovietų okupacija.

Žiūrėti čia

Prevencijos skyriaus parengtas filmukas apie birželio 29 d. Vilniuje minėtus Pasieniečių dieną ir VSAT 100-metį.

Žiūrėti čia

VSAT leidinys “Valstybės sienos apsaugos tarnybai - 100”

Žiūrėti čia

Istorinis filmas, skirtas valstybės sienos apsaugos 100-mečiui

Žiūrėti čia

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
PARODOS
Užkrauta per 0.04 sekundes
2,790,731 unikalūs lankytojai