Navigacija
Bendraujame
Remėjai
Lietuvos geležinkeliai

UAB “Apastras”

UAB \“Grafija\”

UAB \“GELSAUGA\”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Du renginiai Klaipėdos būryje

Rugsėjo 27 d. Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje svečiavosi  kolegos iš Latvijos.  Tai tradicinis, kasmetinis mūsų kaimynų vizitas, kurio metu svečiai supažindinami su valstybės sienos apsaugos aktualijomis Lietuvoje. Vizito programoje kaip kultūrinė-pažintinė ekskursija buvo į II pasaulinio karo įtvirtinimus Memel „Nord“ pakrančių apsaugos bateriją. Būrio vadas Gediminas Povilaitis pats asmeniškai palydėjo svečius iki minėto objekto, kur kartu su gidu Timūru aprodė veikiančio muziejaus eksponatus, papasakojo šio objekto istoriją ir taip pat pristatė Klaipėdos būrio apsiimtą tvarkyti objekto dalį, aprodė kokie nuveikti darbai ir kokie artimiausi planai.

Rugsėjo 28 d. Būrio vadas Gediminas, jo pavaduotojas Rolandas ir narys Liudas sudalyvavo to pačio minėto objekto Memel „Nord“ baterijos 80-mečio minėjimo šventėje.

Šiais metais pakrantės artilerijos baterijai Memel „Nord“ (taip pat ir likusioms Klaipėdos-Memelio miesto pakrantės ir priešlėktuvinėms artilerijos baterijoms) sukako lygiai 80 metų. Ta proga Pajūrio regioninio parko direkcija surengė iš ties įspūdingą renginį. Jo metu pamatėme net keturių epochų karius – XVIII amžiaus prūsijos, XIX amžiaus Napoleono kariuomenės, XX amžiaus vermachto ir sovietų sąjungos karius bei mūsų šiuolaikinius karius ir pasieniečius.

Renginys prasidėjo Napoleono laikų patrankos salvėmis, buvo pakelta Memel „Nord“ vėliava. Paklausėme istoriko Tito Tamkvaičio paskaitos apie Klaipėdos įtvirtinimus ir jų reikšmę mūšyje dėl miesto. Vėliau buvo pademonstruotas rekonstrukcinis renginys kur buvo bandoma pavaizduoti kaip vermachto kariai gynėsi nuo sovietų karių puolimo.

Oficialaus renginio pabaigoje Pajūrio regioninio parko direktorius Darius Nicius padėkojo visiems buvusiems ir esamiems entuziastams kurie prisidėjo prie šio istorinio kultūros pavaldo objekto tvarkymo ir įteikė tai progai nukaldintus suvenyrinius medalius. Po apdovanojimų visi dalyviai pakviesti pasivaišinti „kareiviška“ koše.

Vėliau buvo galima ne tik pasivaikščioti po pačios baterijos vidų, bet kartu ir apžiūrėti savo techniką pristačiusius Butigeidžio dragūnų bataliono karius, bei VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnus.

Renginį vainikavo įspūdingas Memel „Nord“ tortas.

 

Daugiau fotografijų iš renginio čia.

Fotografijosiš susitikimo su Latvijos kolegomis bus vėliau !!!

 

Rolandas Smilingis
Klaipėdos būrio vado pavaduotojas
Pasieniečių klubo narius vėl paviliojo Suvalkijos kraštas

Praėjusį savaitgalį į tradicinį sąskrydį suvažiavo Pasieniečių klubo (klubas) nariai su šeimomis. Susitikimas įvyko Jurbarke buvusio dvaro teritorijoje, tęsinys – Vilkaviškyje ir jo apylinkėse.

Pasieniečių klubas sąskrydžius paprastai organizuoja antrąjį rugsėjo savaitgalį, šiemet jo organizavimu rūpinosi Marijampolės būrio nariai, o pagrindinis krūvis teko būrio vadui Edmundui Pranckevičiui.  

Į susitikimo vietą Jurbarke suvažiavo Vilniaus, Rokiškio, Klaipėdos, Ignalinos, Visagino, Pagėgių, ir Marijampolės būrių nariai. Didžiulį, apie 100 žmonių būrį, Jurbarko krašto muziejaus darbuotojos supažindino su šio krašto istorija, papasakojo apie gražiame ir dabar sutvarkytame parke stovėjusį dvarą. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai galėjo praktiškai susipažinti su dvaro etiketu, apranga ir tradicijomis. Galėjo pasimatuoti dvarininkų ir jų damų rūbus, o istorinėje dalyje – išbandyti viduramžių karių amuniciją.

Bevaikščiodami po didžiulį dvaro parką, dabar – pagrindinę Jurbarko miesto gyventojų laisvalaikio praleidimo ir švenčių vietą, sąskrydžio dalyviai surado ir skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį muziejų, įsikūrusį tuose pačiuose autentiškuose Jurbarko dvaro pastatuose, kuriuose tarpukario Lietuvoje skulptorius V. Grybas gyveno ir kūrė. Šalia muziejaus esančioje teritorijoje krašto dailininkų įrengtuose stenduose nupieštos dvarų rūbais aprengtų žmonių figūros tarnauja savotiškai edukacijai, mat, iš kitos pusės laiptukais palipę lankytojai galėjo nusifotografuoti, tarsi tai jie būtų nužengę iš 19-to amžiaus epochos.

Grįžusius prie buvusio pagrindinio dvaro pastato liekanų, jurbarkiečių  įrengtame dainų slėnyje VSAT Pagėgių rinktinės pasieniečiai klubiečius pavaišino pasienietiška koše.

Iš Jurbarko pervažiavę tiltą per Nemuną, renginio dalyviai nuvyko į Kudirkos Naumiestį, ten aplankė Tautiškos giesmės autoriaus Vinco Kudirkos kapą ir tik ką restauruotą paminklą lietuvių tautiškumo žadintojui miestelio centre. Taip buvo pagerbtos 120-osios V. Kudirkos mirties metinės.

Kitas maršruto objektas buvo Paežerių dvaras, esantis Šeimenos seniūnijoje Vilkaviškio rajone. Viename iš dvaro fligelių įsikūrusiame Vilkaviškio krašto muziejuje gidai pasakojo šio krašto istoriją, egzaminavo dalyvius, kokius senovinius lietuviško kaimo rakandus atsimena ar atpažįsta dabartinė karta. Neseniai restauruotame pagrindiniame dvaro pastate ekskursantams teko ir batų apsaugas apsiauti, kad nesugadintų restauruoto seno dvaro parketo.

Vakare, įsikūrę „Babeckynės“ poilsiavietėje Bartnininkų miestelio pakraštyje, ant vaizdingo upelio kranto, sąskrydžio dalyviai surengė tradicinę vakaronę, kurios metu susirinkusius sveikino klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas, VSAT vado pavaduotojas  Vidas Mačaitis, Pagėgių pasienio rinktinės vadas Rimantas Timinskis.

Klubo vakaronės metu už pasienietiškų tradicijų puoselėjimą ir pagalbą klubui R. Timinskiui buvo įteiktas Pasieniečių klubo I laipsnio atminimo ženklas „Buvome, esame, būsime“. Jau antrus metus renginio vedėju sutikęs būti bei  vakaro dalyvius savo kolegos pagalba linksminęs  VSAT Turto valdymo valdybos Pagėgių skyriaus vedėjas Rytis Kostiuška buvo pagerbtas specialiu klubo atminimo ženklu, įrėmintu Pasieniečių klubo dešimtmečio kryžiumi.

Klaipėdos būrio vado Gedimino Povilaičio iniciatyva vakaronės metu klubo prezidentas įteikė padėkas aktyviai prie projekto „Memel Nord“ prisidedantiems Marijampolės būrio nariams, taip pat buvo  pasveikinti šiemet jubiliejinius gimtadienius švenčiantys klubiečiai. V. Zabarauskas vėliau įteikė klubo valdybos surinktus eksponatus būsimai bunkerio ekspozicijai.

Pasieniečių klubas sąskrydžius organizuoja kasmet ir šiemet jis buvo vienuoliktas. Pirmasis įvyko 2009 m. Poškonių kaime Šalčininkų rajone, kiti – įvairiose Lietuvos vietovėse, o pernai − prie Vištyčio ežero Vilkaviškio rajone. Pasieniečių klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja VSAT vadovybei už paramą Pasieniečių klubui.

Daugiau fotografijų iš renginio čia:

Pasieniečių klubo valdybos narė
Loreta Dumbauskienė
Klaipėdos būrys vėl žygyje...

2019-09-07 Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pareigūnai kartu su Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio nariais dalyvavo VSAT ir Pasieniečių mokyklos organizuotame pėsčių žygyje "Pasieniečių keliais 2019".

Tai buvo 8-asis mokyklos organizuotas pėsčiųjų žygis. Tiesa, šiais metais žygis buvo surengtas ne tradiciškai rengtuose Medininkuose, truputi šiauriau palei valstybės sieną esančiame Buivydžių km., Vilniaus raj. Pakeitimais turbūt visi žygeiviai buvo patenkinti: trąsa puiki, vaizdai pribloškiantys ir nauji, o ir tradiciškai ėjimas palei valstybės sieną išlaikytas.

Žygio metu oras buvo puikus, nuotaika nuostabi, kompanija žvali... Pasieniečių mokyklos kolektyvas taip pasistengė pavaišinti ne ką prastesne nei Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pasienietiška koše. Turbūt minėti kolektyvai yra apsikeitę recepto subtilumais. Klaipėdos žygeiviai dėkoja Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės vadui už suteiktą transportą nuvykti į minėtą renginį ir taip viešinant mūsų Pasieniečių profesiją.

Daugiau fotografijų iš rengini čia

PAPR SKS vyresn. spec.,
Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio vadas
Gediminas Povilaitis
Baigėsi vasara...

Simboliška, kad paskutinę vasaros dieną pavyko surengti ir paskutinę planuotą talką Pasieniečių klubo mastu. Džiugu, kad visą vasarą mums talkino mūsų draugai iš Marijampolės būrio. Džiugu, kad po gerų metų pertraukos mus aplankė Pasieniečių klubo valdybos pirmininko pavaduotojas Artūras Čeida, kuris savo akimis galėjo įvertinti jau nuveiktą darbą.

Šis susiėjimas į talką jau buvo 15-as ir žiūrint praeivio akimis iš išorės nelabai besikeičia bendras vaizdas. Visi pokyčiai labiausiai pastebimi bunkerio viduje., iš kurių labiausiai krenta į akis tai, kad viduje yra šviesu nes yra elektra.

Šį kart tikrai nelengva buvo daryti atrodytų paprastus darbus... paskutiniai vasaros dienos spinduliai taip ir traukė visus prie jūros. Bet galiausiai visų dėmesį pritraukė Rolando verdama grybų sriuba ant laužo.

Pasistiprinę visi išvykome į antrą tos dienos renginį -  „Senovinės ugnies naktis“ – paskutinį rugpjūčio šeštadienį uždegami simboliniai laužai ant Baltijos jūros kranto. Tą vakarą Baltijos valstybių pajūrį nušvietė Baltijos kelio 30-mečiui skirta laužų grandinė.

Daugiau fotografijų iš renginio čia

 

Rolandas Smilingis
Klaipėdos būrio vado pavaduotojas
Sąskrydis 2019

2019-09-14/15 organizuojamas Pasieniečių klubo narių ir jų šeimos narių sąskrydis Marijampolės regione.

Sąskrydžio programa pridedama čia

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Šiandien gimtadienį švenčia
Rolandas MILAKNIS

Rytoj gimtadienį švęs:
Donatas STREIGYS
Artūras ALEJŪNAS

Greitai gimtadienį švęs:
Rimas STUNDŽĖNAS
Petras PALECKIS
Marius ZEMENSKAS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
Užkrauta per 0.05 sekundes
1,727,184 unikalūs lankytojai