Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

 
 
Pokyčiai Pasieniečių klube ir ekspozicijos atidarymas „Memel Nord ir pasieniečiai“ bunkeryje

Šeštadienį, birželio 26 d., Klaipėdoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių rinktinės Karklės atraminio punkto (toliau – Karklės AP) teritorijoje įvyko Pasieniečių klubo (toliau – klubas) narių visuotinis ataskaitinis‒rinkiminis susirinkimas. Be ataskaitų tvirtinimo, pasibaigus valdymo organų kadencijai, buvo išrinkta naujos sudėties valdyba, etikos ir revizijos komisijos, patvirtinti būrių vadai ir pavaduotojai.

Klaipėdos būrio iniciatyva ir pastangomis iš smėlio išvaduotame buvusiame hitlerinės Vokietijos kariuomenės bunkeryje „Memel-Nord“ atidaryta muziejinė ekspozicija.

 Klubo narių ataskaitinis susirinkimas

 Šiemet pasibaigė penkerius metus trukusi klubo valdymo organų kadencija. Klubo prezidentas, kartu ir valdybos pirmininkas Vaclovas Zabarauskas patekė ne tik praėjusių, nors ir apsunkintų karantino, metų klubo veiklos ataskaitą, bet kartu apibendrino ir visos kadencijos rezultatus, pranešė nebekandidatuosiantis kitai. Susirinkimui atsiskaitė etikos komisijos atstovas Antanas Turčinas bei revizijos komisijos pirmininkė Marytė Gečiauskienė.

 Klubo nariai dauguma balsų pritarė ir pasiūlymams pakeisti kai kurias klubo įstatų nuostatas. Nuo šiol trumpėja klubo valdymo organų kadencija iki 3 metų, keičiamas ir vienasmenio vadovo statusas – klubo valdybos pirmininkas nebesivadins prezidentu. Regioninių būrių pageidavimu įtraukti į valdymą daugiau jų atstovų – valdybos sudėtis padidėja nuo 9 iki 11 asmenų.

Gana sklandžiai praėjo ir susirinkimo rinkiminė dalis. Valdybos pirmininku tapo Valentinas Novikovas. V. Novikovas iki išėjomo į atsargą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbo vado pavaduotoju štabo viršininku. Klubo valdybos nariu buvo renkamas 4 kadencijas, 3 – pirmininko pavaduotojas. Valdybos nariais tapo Saulius Stripeika, Artūras Čeida, Žydrūnas Karčiauskas, Vidas Mačaitis, Vaclovas Zabarauskas, Marius Zemenskas, Kazimieras Luneckas (nuo Vilniaus būrio), Edmundas Pranckevičius (nuo Marijampolės būrio), Gediminas Povilaitis (nuo Klaipėdos būrio), Gintautas Miškinis (nuo Varėnos būrio).

Etikos komisijos sudėtis taip pat pakito. Buvusiam ilgamečiam pirmininkui Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkui Jonui Algimantui Paužoliui atsisakius kandidatuoti, į jos sudėtį buvo išrinkti Vytautas Strolia, Algimantas Gelažanskas, Antanas Turčinas, Vytautas Gečiauskas, Rasa Krikščiūnienė. Pasieniečių klubo revizijos komisijoje toliau darbuosis M. Gečiauskienė, Liudmila Kazakevičienė, Irena Česnulevičienė. Klubo iždą tvarkys Kristina Lauciuvienė ir Dalia Matiukienė.

Šeštadienį buvo patvirtinti ir klubo būrių vadai. Regioniniai būriai savo vadus jau buvo išsirinkę, arba tą padarė tą pačią dieną, jau atvykę į Karklę. Būrių vadais ir  jų pavaduotojais tapo: Vilniaus būrio – Leonardas Striupas, pavaduotojai Regimantas Žukas, Artūras Armonavičius ir Jonas Juodka; Medininkų būrio – Ramunė Kazlienė; Ignalinos būrio – Artūras Jatulis, pavaduotoja Rasa Šešplaukienė; Visagino – Ričardas Petrauskas, pavaduotojas Vytautas Šlaustas; Pasvalio-Rokiškio būrio – Vygandas Pauliukas, pavaduotojas Gintautas Marganavičius; Klaipėdos – Gediminas Povilaitis, pavaduotojas Rolandas Smilingis; Marijampolės – Edmundas Pranckevičius, pavaduotojai Saulius Butkus, Pranas Kavaliauskas; Pagėgių – Viktoras Kazlauskas; Varėnos – Gintautas Miškinis, pavaduotojas Romas Gecevičius.

Susirinkimo metu buvo įteikti pažymėjimai naujiems klubo nariams, kurių per 2020-uosius padaugėjo 21, o šiemet įstojo dar 3. Šiuo metu klubas priskaičiuoja 298 narius. Naujausiam, Varėnos būriui  įteikta būrio vėliava.

 Memel-Nord ir pasieniečiai

 Iškilmingiausia pastarojo bendraminčių susibūrimo dalimi tapo Klaipėdos klubiečių vykdomo projekto „Memel-Nord ir pasieniečiai“ pagrindinio etapo – muziejinės ekspozicijos atidarymo ceremonija. Tam teko pervažiuoti iš Karklės AP prie atkasto bunkerio Baltijos pajūryje. Čia VSAT vado pavaduotojas Vidas Mačaitis įteikė dar 2020 m. suteiktus atminimo ženklus „Valstybės sienos apsaugai 100“ buvusiems pirmiesiems po Nepriklausomybės atkurtos Lietuvos Respublikos pasieniečiams – klubo nariams. Buvo apdovanoti klubo aktyvistai, jubiliatai. Klaipėdos būrio vadas G. Povilaitis dėkojo projekto rėmėjams, įteikė atminimo suvenyrus, Klubo prezidento padėkas.

Atidengti informacinę bunkerio lentelę buvo pakviesti buvęs klubo prezidentas V. Zabarauskas ir Pajūrio regioninio parko direktorius Darius Nicius. Klpėdos klubiečių vadas pakvietė visus apžiūrėti bunkerio vidaus patalpas, sukauptą pirminę ekspoziciją. Sveikinimo kalbas pasakė VSAT vado pavaduotojas V. Mačaitis, Pagėgių rinktinės vadas Rimantas Timinskis, kiti svečiai.

Ekspozicijos gidais tapę klaipėdiečiai pasakojo apie nuveiktus darbus, rodė pirmuosius eksponatus, akcentavo egzistuojančias problemas ir laukiančius iššūkius. Visi dalyviai buvo pavaišinti pasienietiška koše.

Fotografijos Va.Z. iš renginio čia 

Fotografijos Vy.Z. iš renginio čia (bus daugiau!)

Loreta Dumbauskienė

2021-06-27

Atidengtas paminklas Aleksandrui Barauskui – pirmajai sovietų okupacijos aukai

(pridėta nuoroda į renginio fotografijas)

Antradienį, birželio 15-ąją, paminėtos 81-osios sovietų okupacijos ir pasieniečio Aleksandro Barausko žuvimo metinės. Jos šiemet tapo įsimintinos tuo, kad gražioje Ūtos kaimo pievoje, šalia skaroto ąžuolo, atidengtas paminklas nuo nuožmių per valstybės sieną įsiveržusių svetimos valstybės kareivių veiksmų žuvusiam pasieniečiui. Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininkas A. Barauskas tapo pirmąją 1940 m. Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos auka.

Kaip visada, neabejingi šios datos paminėjimui Pasieniečių klubo atstovai su klubo vėliava dalyvavo renginyje. Pirmiausia klubiečiai aplankė žuvusio pasieniečio amžinojo poilsio vietą Varėnos Perlojos šventoriaus kapinėse, padėjo gėlių, pagerbė jo atminimą tyla prie kapo.

Renginius, skirtus šiai datai paminėti organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), jos Varėnos rinktinė. Jie prasidėjo Šv. Mišiomis Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Vėliau persikėlė į Ūtos kaimą, kur 1940 m. pradžioje, Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, buvo įkurdinta Lietuvos pasienio policijos sargybos būstinė, ten gyveno ir A. Barausko šeima. 1940 m. birželio 15-osios naktį neteisėtai suverenios Lietuvos valstybės sieną kirtę sovietų kariai žiauriai nužudė šios sargybos viršininką.

Minėjime Ūtoje savo dalyvavo Lietuvos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Jai teko garbė ir pareiga atidengti paminklą A. Barauskui, kuris pakeitė iki tol čia stovėjusį simbolinį atminimo ženklą. Paminklas sukurtas ir pastatytas Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Jo autorius šviesios atminties skulptorius Jonas Jagėla. Paminklas primena stilizuotą pasienio ženklą, pasibaigiantį dvigubu jogailaičių kryžiumi. Tai solidus, dviejų spalvų granito akmens monumentas simbolizuojantis valstybės tvirtumą ir pasieničių kilnumą, ištvermę ir drąsą.

Minėjime dalyvavo ir prasmingą kalbą pasakė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis, įvardinęs A. Barausko nužudymo faktą kaip teroro aktą. Renginyje kalbėjo Seimo pirmininkės pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Varėnos rajono meras Algis Kašėta, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Rustamas Liubajevas. Jo įsakymu atminimo ženklas „Valstybės sienos apsaugai 100“ buvo suteiktas skulptoriui J. Jagėlai (po mirties) ir įteiktas jo gyvenimo draugei.

Renginio dalyviai pagerbė žuvusio pasieniečio atminimą tylos minute, pasienio pareigūnai – šautuvų salvėmis. Buvo padėtos gėlių puokštės nuo aukščiausiųjų šalies vadovų, Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos, Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų, VSAT vadovų ir Pasieniečių klubo narių.  Renginį pagyvino vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Tarnybos vado įsakymu  2013 m. įsteigtas atminimo medalis „Aleksandras Barauskas 1899–1940“ šiemet buvo paskirtas Varėnos rajono Kaniavos seniūnijai, kurios teritorijoje kažkada įvyko tas lemtingas Lietuvos istorijai įvykis.

Daugiau fotografijų iš renginio čia

Loreta Dumbauskienė

2021-06-15

PASIENIEČIŲ KLUBO VALDYBA

PAKARTOTINIO PASIENIEČIŲ KLUBO VISUOTINIO SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ

2021-06-06

Vilnius

 

Susirinkimo data ir laikas: 2021-06-26 (šešt.) 10.00 val.

Susirinkimo vieta: Palangos pasienio užkardos Karklės atraminis punktas (Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.).

Susirinkimo klausimai:

1. Pasieniečių klubo valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Pasieniečių klubo Etikos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4. Pasieniečių klubo Prezidento – valdybos pirmininko rinkimas.

5. Pasieniečių klubo valdybos narių rinkimas.

6. Pasieniečių klubo Revizijos komisijos narių rinkimas.

7. Pasieniečių klubo Etikos komisijos narių rinkimas.

8. Siūlymai dėl Pasieniečių klubo įstatų keitimo,

9. Kiti klausimai.

 

Papildoma informacija:

1) planuojantys dalyvauti visuotiniame susirinkime turi iš anksto, bet ne vėliau, kaip iki š. m. birželio 18 d. užsiregistruoti klubo valdyboje el. p. pasienieciuklubas@gmail.com (neužsiregistravę į renginį nebus įleidžiami);

2) karščiuojantys ar akivaizdžiai turintys ligos požymių klubo nariai į renginio teritorijas nebus įleidžiami;

3) visuotinis susirinkimas bus organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – LRVN) 4.3 papunkčiu ir 10 punktu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-01 iki 2021-06-06) ir užtikrinant nustatytus reikalavimus dėl nekomercinių renginių uždarose ir atvirose erdvėse organizavimo;

4) susirinkimo dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį);

5) PK būrių nariai, vykstantys autobusais, privalo laikytis LRVN 5 punkto reikalavimų;

6) vykstantys autobusu iš Vilniaus m. turės patvirtinti, kad atitinka LRVN 18 punkto reiakalavimus (turėti ,,galimybių pasą“ ar jį atitinkantį patvirtinimą);

7) Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijos vadovui priėmus sprendimą dėl karantino režimo sugriežtinimo, klubo valdybos sprendimu visuotinis susirinkimas gali būti atšauktas.

__________________________

INFORMACIJA DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO

Pranešame, kas numatytas Pasieniečių klubo visuotinis susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 

Įvyko išplėstinis Klubo valdybos susirinkimas, kurio metu vadovaujantis Pasieniečių klubo įstatų VI skirsniu nuspręsta visuotinį Klubo narių susirinkimą sušaukti pakartotinai š.m. birželio 26 d. Klaipėdoje (VSAT Karklės atraminiame punkte). Pradžia 10.00 val. Tikslesnė informacija bus paskelbta vėliau.

Keletas foto iš susirinkimo

 

 
 
 

Klubo valdybos informacija

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Šiandien gimtadienį švenčia
Aloyzas STONKUS
Greitai gimtadienį švęs:
Žydrūnas NESTECKIS
Jonas ŽUKAS
Gražvydas PALIULIS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
VIDEO

PAVERGTŲJŲ SUKILIMAS Filmas apie Lietuvos žmonių tautinę išsivadavimo kovą su sovietų okupacija.

Žiūrėti čia

Prevencijos skyriaus parengtas filmukas apie birželio 29 d. Vilniuje minėtus Pasieniečių dieną ir VSAT 100-metį.

Žiūrėti čia

VSAT leidinys “Valstybės sienos apsaugos tarnybai - 100”

Žiūrėti čia

Istorinis filmas, skirtas valstybės sienos apsaugos 100-mečiui

Žiūrėti čia

Pavojingas pasieniečių darbas – BTV ekranuose nuo spalio 5 d. Visas laidas galite peržiūrėti adresu:

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/pasienio-sargyba/list

Lietuvos karių dienos minėjime pademonstruotas DW filmuota medžiaga apie Ukrainos-Rusijos pasienį (Eng)

Žiūrėti čia

Originali Lietuvos geležinkelių dovana Lietuvos 100-mečio proga
PARODOS
Užkrauta per 0.06 sekundes
2,914,253 unikalūs lankytojai