Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Visuotiniame Pasieniečių klubo susirinkime nagrinėti svarbūs su klubo veikla susiję klausimai

 

2022 m. balandžio 2 d. kaip ir kasmet - pavasarį, į Pasieniečių klubo narių visuotinį susirinkimą suvažiavo gausus būrys pasienio sistemos pareigūnų, veteranų ar šia veikla besidominčių asmenų.
Susirinkime dalyvavo beveik devynios dešimtys klubo narių, įskaitant užregistruotų įgaliojimų skaičių, balsavimo teisę turėjo beveik 200 asmenų. 
  
Iškilmingas renginys prasidėjo nuo Lietuvos valstybės himno giedojimo. Netrukus Pasieniečių klubo valdybos pirmininkas (Prezidentas) Valentinas Novikovas pasveikino susirinkusius klubiečius, pasidžiaugė gausiu dalyvių skaičiumi. Tai buvo nauja patirtis, mat 2021 m. birželio mėn. vykusiame Klubo ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime buvo išrinkta nauja klubo valdyba, kurią sudaro 11 asmenų bei naujasis Klubo vadovas, kurių, kaip ir kitų klubo struktūrinių vienetų kadencija trunka 3 metus, šis, Klubo nuostatų keitimo klausimas buvo aktyviai aptariamas ir šio susirinkimo metu. Kiek vėliau V. Novikovas naujiems klubo nariams  - Edvardui Veličkai ir Jurijui Lapanui įteikė Klubo nario pažymėjimus. Valdybos narys Marius Zemenskas klubo nariams priminė apie narių - dim. ltn. Petro Slavinsko, Gedimino Zautros bei Mildaro Skripkos netektis, kalboje akcentavo ir įvykius vykstančius Ukrainoje. Tylos minute buvo pagerbtas mirusiųjų klubiečių ir žuvusiųjų Ukrainoje atminimas. 
  
Klubo vadovas V. Novikovas pristatė nuo 2021 m. liepos mėn. iki šių metų kovo mėn. klubo vykdytą veiklą, pasidžiaugė aktyviomis ir gausiomis būrių iniciatyvomis prisidedant prie pasienio sistemos - Pasieniečių klubo ir Jaunųjų pasieniečių veiklų pristatymo visuomenei, istorinės atminties plėtojimo. Į susirinkusiuosius kreipėsi į šį renginį atvykęs Varėnos r. meras Algis Kašėta, kuris džiaugėsi aktyvia ir šiame mieste matoma Varėnos būrio veikla, linkėjo įgyvendinti daugiau pilietinių iniciatyvų. Vėliau Klubo Etikos komisijos pirmininkas Vytautas Strolia ir Klubo Revizijos komisijos pirmininkė Marytė Gečiauskienė pristatė metines šių komisijų ataskaitas. Klubo Kancleris Žydrūnas Karčiauskas pristatė 2022 m. klubo veiklos plano projektą, kvietė būrių vadus teikti pasiūlymus rengiamam planui papildyti orientuojantis į artėjantį Klubo 20-ies metų veiklos Jubiliejų - 2023-aisiais metais. 
 
Svarbiu akcentu renginyje tapo ir Vilniaus būrio vado pasikeitimo ceremonija. Klubo valdybos pirmininkas V. Novikovas naujajam Vilniaus būrio vadui Vytautui Urbaičiui iškilmingai perdavė būrio vėliavą ir palinkėjo garbingai ir atsakingai vykdyti būrio vado funkcijas. Kaip ir įprasta tokių renginių metu buvo teikiami įvairūs apdovanojimai, VSAT Vado Rustamo Liubajevo įgaliojimu Ž. Karčiauskas penketui susirinkime dalyvavusių narių įteikė VSAT atminimo ženklus už indėlį padedant suvaldyti neteisėtų migrantų krizę šalyje, sugrįžus tarnauti į pasienio sistemą. Be kita ko, Klubo vadovo padėkomis bei kitais suvenyrais buvo apdovanoti pasižymėję Klubo veikloje ar jubiliejų šventę klubiečiai. 
 
Daugiau fotografijų iš renginio čia   
Tekstas ir nuotraukos - Mariaus Zemensko, Klubo valdybos nario 
PARAMOS PRAŠYMAS

Antanas Žilėnas

2022 m. balandžio 4 d.

 

Parengiau ir perdaviau spaustuvei spausdinti trečią dalį knygos „Parubežys ir parubežiniai“ apie tarpukaryje demarkacijos linijos (parubežio) su Lenkija Pietryčių Lietuvoje nustatymą ir jos apsaugą, apie įvykius pasienyje, apie demarkacijos liniją saugojusius pasieniečius ir jų likimus. Knygoje pateikiau daug istorinių faktų apie ilgametį Utenos ir Švenčionėlių apskrities Pasienio policijos vadą Lietuvos karininką Antaną Juodį.

Knygoje įprasminau pirmos Lietuvos Respublikos lietuvio pilietiškumą, jo atsidavimą jaunos valstybės stiprinimui, jo kovas su okupantais, apie Lietuvių Tautos vienybės jėgą, siekiant susigrąžinti pavergtą Vilnių ir Vilniaus kraštą.

Monografija apie Lietuvos karininką Pasienio policijos baro viršininką Antaną Juodį iliustruota archyviniais dokumentais, biografiniais duomenimis, anų laikų nuotraukomis, amžininkų prisiminimais.

Prašau paremti knygos „Parubežys ir parubežiniai“ trečios dalies atspausdinimą. Paramą galima siųsti į Antano Žilėno istorinės atminties įamžinimo labdaros ir paramos fondą.

Parama galima ir teikiant praeitų metų pajamų deklaraciją, t.y., užpildant atskirą labai trumpą formą, kurioje nurodomi procentai (max 1,2 proc.) ir gavėjo įm. kodą ir atsisk. sąskaitą.

Įmonės kodas 305550613

A.S. Nr. LT53 7300 0101 6244 5584, AB Swedbank.

 Su pagarba Antanas Žilėnas

KLAIPĖDOJE PRISIMINTI 30 METŲ SENUMO ĮVYKIAI - JŪRŲ UOSTO KONTROLĘ PASIENIEČIAI PERĖMĖ PASKELBĘ BADO STREIKĄ

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinė praėjusią savaitę minėjo istorinę sukaktį. Lygiai prieš 30 metų Lietuvos pareigūnai iš sovietų pasieniečių perėmė pasienio kontrolę Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

Penktadienį vykusio renginio metu prisiminti svarbiausi ir įsimintiniausi to meto įvykiai, kuomet rusams atsisakius palikti Tarptautinės jūrų perkėlos pasienio kontrolės punkto patalpas, 1992 m. Pasienio apsaugos tarnybos vadu buvęs Stanislovas Stančikas, pirmasis Pakrančių apsaugos rinktinės vadas Juozapas Algis Leišis, jo pavaduotojas Vincas Požarskas ir Tarptautinės jūrų perkėlos direktorius Vytautas Vaičekauskas paskelbė bado akciją.

Ji truko kelias dienas, o vėliau sovietų pareigūnai vis tik užleido uosto kontrolę nepriklausomybę atgavusios Lietuvos pasieniečiams.

Dabartinėje Pagėgių pasienio rinktinės Uosto užkardoje vykusiame šventiniame minėjime dalyvavo VSAT vado pavaduotojas Vidas Mačaitis, Klaipėdos uosto generalinis direktorius Algis Latakas, Centrinio Klaipėdos keltų terminalo generalinis direktorius Karolis Grigalauskas.

Taip pat atvyko ir istorinių įvykių dalyviai – S. Stančikas ir V. Vaičekauskas, tuometiniai Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai Benediktas Petrauskas ir Vytautas Čepas, Krašto apsaugos departamento darbuotojas Algimantas Grublys. Gausiai susirinko Pasieniečių klubo atstovai ir svečiai.

Minėjime vieno iš bado akcijos dalyvių, J. A. Leišio, atminimas pagerbtas tylos minute. Prie jo kapo išvežta gėlių kompozicija. Prisiminti ir Ukrainos kariai bei civiliai gyventojai, šiuo metu žūstantys už savo šalies nepriklausomybę.

VSAT vado pavaduotojas V. Mačaitis, kuris pats anksčiau yra tarnavęs Klaipėdoje, apibūdino tų dienų situaciją kaip labai įtemptą ir pabrėžė šių įvykių svarbą tolesnei pasienio tarnybos raidai. Pagėgių pasienio rinktinės vado pavaduotojas Donatas Lengvinas padėkojo buvusiems vadovams už prieš tris dešimtmečius pademonstruotą ištvermę ir ryžtą priimant nelengvus bei rizikingus sprendimus.

Renginyje atsiminimais dalijosi S. Stančikas, V. Vaičekauskas ir tų įvykių liudininkais tapęs tuometinis uostamiesčio meras B. Petrauskas, kiti dalyviai.

Minėjimo pabaigoje antrojo laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasižymėjimo ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti lemtingų įvykių dalyviai S. Stančikas ir V. Požarskas. Toks pat apdovanojimas po mirties skirtas ir J. A. Leišui, kuris įteiktas velionio artimiesiems. V. Vaičekauskas apdovanotas Valstybės sienos apsaugos tarnybos garbės ženklu „Už nuopelnus valstybės sienos apsaugai“, grupei tuometinių įvykių dalyvių įteikti VSAT vado padėkos raštai.

Daugiau nuotraukų iš renginio čia

VSAT Pagėgių pasienio rinktinės inf. ir nuotraukos

IN MEMORIAM

Mildaras Skripka (1957 - 2022)

Iš šio pasaulio išėjo mūsų gyvenimo herojus, mylimas tėtis, brangus tėvukas, draugas, šaulys, Pasieniečių klubo narys, talentingas, darbštus ir gražus žmogus. 
 
Pašarvotas bus Šakių laidojimo namuose "Tyla", Islandijos g. 6 Šakiai. Kovo 30 d. 15 val.
 
Šv. Mišios vyks kovo 31 d. 8 val. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
 
Išlydėjimas iš laidotuvių namų į Garliavos kapus įvyks 13 val. Kovo 31 d.

Prašau gerbti mus, artimuosius, mums labai sunku, tad be reikalo neklausinėkit detalių, negraudinkit su liūdnais žodžiais. Jo siela jau ilsisi danguje. Pagerbti Mildarą bus galima baltomis rožėmis, tyloje, maldoje.

Užuojauta visiems kurie pažinojo Mildarą! 🖤 Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios. Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių, nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau-praėjo. Aš viska galiu Kristuje, kuris mane stiprina.
Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams.

Pasieniečių klubas
Pasieniečių mokyklos kursantai susipažino su VSAT pareigūnų veikla pajūryje

Tokia galimybė – ne visiems, o geriausiems pagal pirmojo pusmečio reitingą. Praėjusį savaitgalį keliolika kursantų su kuratoriais Ramune Nariūnaite ir Vasilijumi Stacevič Pasieniečių mokyklos autobusu iškeliavo prie Baltijos jūros.

Palanga, Klaipėda, Karklė… Pastarojoje – nuo Antrojo pasaulinio karo likę vokiečių gynybiniai įtvirtinimai „Memel-Nord“. Apžiūrėjo ir juos, ir ten įrengtą pasieniečių veiklai skirtą ekspoziciją. Gidu pabuvo Pasieniečių klubo Klaipėdos būrio vadas, Neringos pasienio užkardos (PU) Kopgalio stacionaraus stebėjimo posto (SSP) sargybos vyresnysis Gediminas Povilaitis. Tai puikus būdas plėtoti Pasieniečių klubo Medininkų ir Klaipėdos būrių bendradarbiavimą.

 

Paskui keltu – ne tik per Kuršių, bet ir per laiko marias… Neringos PU Kopgalio atraminiame punkte apžiūrėjo pasieniečių laivus: pakrančių apsaugos laivo „Aleksandras Barauskas“ kapitonas su įgula visą kompaniją pakvietė ant denio. Būsimieji pasieniečiai susipažino su Kopgalio SSP darbu. Kas žino, gal kažkuriam kursantų šią vasarą, gavus diplomą, teks čia dirbti?

 

Teksto autorius – Pasieniečių mokyklos vyriaus. specialistas Gintautas Stalnionis

Nuotraukos – R. Nariūnaitės ir V. Stacevič

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Šiandien gimtadienį švenčia
Rustamas Liubajevas
Greitai gimtadienį švęs:
Almantas LAUČIUS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.20 sekundes
3,170,871 unikalūs lankytojai