Navigacija
Bendraujame
Remėjai
UAB “Apastras”

Pajūrio regioninio parko direkcija

Vilniaus būrys aplankė Kalbos muziejų

2015-02-15
Vilnius

(Pasieniečių klubo sekretorė Loreta Dumbauskienė)

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga klubiečiai aplankė Kalbos muziejų.

Pagal susiformavusią tradiciją, vilniečiai kasmet prieš Vasario 16-osios šventę apsilanko kuriame nors muziejuje. Šį katrą buvo pasirinktas neseniai įsikūręs Lietuvių kalbos instituto žinybinis Kalbos muziejus.

Nors susirinko neįtin gausus klubo narių būrelis, bet dėl to ekskursija buvo dar įdomesnė ir atraktyvesnė. Nuoširdus muziejaus vadovės pasakojimas netruko įtraukti ekskursijos dalyvių į edukacines programėles, kurios padėjo pažinti vienos seniausių pasaulio kalbų plonybes, žodžių sinonimų gausumą. Visus nustebino žinia, kad Didysis lietuvių kalbos žodynas buvo rengiamas net 100 metų!

Po apsilankymo muziejuje, norintys dalyvavo klubo bendradarbiavimo partnerio Atsargos karininkų sąjungos organizuotame Vasario 16-osios šventiniame minėjime Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.
Rolando Česūno kolekcijos paroda Pasieniečių mokykloje

2015-02-15
Vilnius

(Pasieniečių klubo sekretorė Loreta Dumbauskienė)

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Pasieniečių mokykloje, įsikūrusioje Medininkuose Vilnaius r., buvo atidaryta paroda „Pasai ir asmens dokumentai. XX a. I pusė. Iš privačios Rolando Česūno kolekcijos“.

Parodoje eksponuojami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, datuojami 1903–1953 m. Juos buvo išdavusios Rusų carinės valdžios, Vokietijos okupacinė vadovybės I pasaulinio karo metais bei I Lietuvos Respublikos institucijos. Tai daugiausia lietuviški užsienio ir vidaus pasai, arba Lietuvos diplomatinėse atstovybėse išduoti įvairūs dokumentai. Yra ir žymių istorinių asmenybių dokumentų, tokių, kaip Vasario 16-osios Akto signataro Kazimiero Bizausko užsienio pasas, grafo Adolfo Tiškevičiaus parašu patvirtintas dokumentas, literato Adolfo Daukanto pasas, keletas taip vadinamų „Lozoraičio“ pasų bei Didysis Vilniaus pasas.

Pasų ir asmens dokumentų paroda – puikus Pasieniečių muziejaus ir Pasieniečių klubo bendradarbiavimo pavyzdys. Šis ryšys – tai nenutrūkstama sąsaja su „gyvąją“ istorija – buvusiais ir tebedirbančiais pasieniečiais, tarpukario pasienio policininkų palikuonimis ar šiaip valstybės sienos apsaugos istorija besidominčiais piliečiais.

Parodos autorius – Rolandas Česūnas gimė 1958 m. Krasnojarsko krašte, politinių kalinių šeimoje. Jis – pasienietis nuo 1991 m. Tarnybą valstybės sienos apsaugoje baigė 2005 m. turėdamas pulkininko leitenanto laipsnį. Paskutinės pareigos – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM (VSAT) Sienos apsaugos valdybos viršininko pavaduotojas.

Asmens tapatybės dokumentais pradėjo domėtis nuo 1980 m. Po truputį įsitraukė į šių dokumentų kolekcionavimą. Iki šiol yra surengęs 2 parodas: 2002 m. VSAT štabo patalpose – tik ką įsikūrusiame Pasieniečių muziejuje ir 2014 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patalpose Vilniuje. Ši paroda – trečioji personalinė A. Česūno kolekcijos paroda.

Dabar parodos autorius aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra ne tik Pasieniečių klubo, bet ir Atsargos karininkų sąjungos narys. Apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, VSAT II laipsnio pasižymėjimo ženklu „Pasieniečio garbės ženklas“ ir kitais garbingais vidaus reikalų ministerijos bei VSAT apdovanojimais, Pasieniečių klubo atminimo ženklais.

Paroda Pasieniečių mokykloje veiks nuo 2015 m. vasario 12 d. iki gegužės 15 d.

KVIETIMAS Į ŽYGĮ
PASIENIEČIŲ KLUBO ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2015-01-24
Vilnius

(Pasieniečių klubo sekretorė Loreta Dumbauskienė)

Šeštadienį, sausio 24 d., Vilniaus įgulos Karininkų ramovės salėje įvyko Pasieniečių klubo (toliau - klubas) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Į jį suvažiavo didžioji dalis klubo narių iš Rokiškio, Visagino, Ignalinos, Lazdijų, Pagėgių, Marijampolės, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus. Susirinkime dalyvavo svečiai: pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pasieniečių kapelionas, dabar ‒ Švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijos klebonas kunigas Edmundas Paulionis ir buvęs Lietuvos Parlamento gynėjas‒savanoris, Viktoro Petkaus labdaros fondo direktorius Regimantas Paulionis. Susirinkime dalyvavo ir klubo garbės nariai Aldona Žagunienė, Stanislovas Stančikas.

Sugiedojus Lietuvos tautišką giesmę, kunigas E. Paulionis trumpai pasidalino prisiminimais apie šalies nepriklausomybės pradžioje vykusius valstybės sienos pasaugos pirmuosius žingsnius, kuomet jam teko laiminti ir pirmuosius pasienio žymėjimo ženklus.

Klubo prezidentas Algimantas Songaila pateikė išsamią klubo ir jo valdybos veiklos 2014 metais ataskaitą. Jis pasidžiaugė klubo renginių gausa, planuotų ir papildomų projektų įvykdymu. Klubo valdybos iniciatyva 2014 m. buvo organizuoti 8 įvairūs renginiai: ekskursijos, išvykos, minėjimai, paskaitos. 12-oje kitų organizacijų, daugiausia Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir jos padalinių organizuotų renginių klubo nariai buvo aktyvūs dalyviai. Per praėjusius metus buvo sušaukti 2 visuotiniai klubo narių susirinkimai, kurių metu patvirtinti revizijos komisijos nuostatai, išrinktas naujas klubo iždininkas. Juo pernai tapo Kristina Lauciuvienė.

Klubo valdyba 2014 -aisiais rinkosi 12 kartų ir priėmė 16 nutarimų. Prezidentas savo pranešime pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintais projektais ir pasiektais užsibrėžtų tikslų rezultatais. Deja, vienas planuotas projektas ‒ įrengti atminimo parkelį ir pastatyti atminimo akmenį žuvusiems pasieniečiams prie prieškary pasieniečių saugotos administracinės linijos dėl subjektyvių priežasčių nebuvo įgyvendintas. Pranešime buvo teigiamai įvertinta klubo regioninių būrių veikla, ypač aktyviai veikiantys marijampoliečiai. Praėjusiais metais valdybai pavyko išleisti ir reprezentacinį leidinį "Pasieniečių klubui 10 metų".

Etikos komisijos pirmininkas Jonas Algimantas Paužolis savo ataskaitiniame pranešime akcentavo, kad komisija praėjusiais metais daugiausia svarstė klausimus, susijusius su klubo narių ir rėmėjų apdovanojimais, tačiau pareiškė ir savo kategorišką nuostatą, valdybai būtina griežčiau reaguoti į nario mokesčio įsiskolinimus.

Revizijos komisijos pirmininkas Juozas Greičius pristatė susirinkimui išsamią klubo finansinės veiklos ataskaitą. Visuotinis klubo narių susirinkimas patvirtino visas tris ataskaitas.

Susirinkimo rimtį tarp pranešimų ir diskusijų praskaidrindavo dainininko iš Visagino Gedimino Skačkausko atliekamos populiarios dainos. Už šią pramogą dėkingi Visagino būriui. O didžiausią staigmeną pateikė klubo narys, VSAT Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės vadas Vladas Beržanskas, paskaitęs savo kūrybos baladę "Paskutiniai pagonys".

Visuotinio narių susirinkimo metu buvo apsvarstyta ir darbo grupės (A. Čeidos, Ž. Karčiausko ir K. Lauciuvienės) parengta klubo įstatų nauja redakcija. Kadangi dokumentas buvo prieš susirinkimą paskelbtas klubo interneto svetainėje www.pasienieciuklubas.lt, susirinkimo dalyviai pateikė keletą pasiūlymų ir pataisymų. Čia taip pat buvo priimtas nutarimas dėl klubo nario mokesčių dydžių patvirtinimo.

Susirinkimą vainikavo klubo pasižymėjimo ir atminimo ženklų įteikimo ceremonija. Klubo narius apdovanojo klubo prezidentas A. Songaila.

Susirinkimo metu buvo įteikti pažymėjimai naujiems klubo nariams, kurių per 2014-uosius padaugėjo 31, o šių metų sausį įstojo dar 3. Šiuo metu klubas priskaičiuoja 268 narius.

Daugiau nuotraukų čia

Prisijungti
Prisijungimo vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Šiandien


Rytoj gimtadienį švęs:
Vainius BUTINAS
Žurnalai
Paklausykite radijos
Klausykite į sveikatą!
Lietuvos radijas
Žinių radijas
PARODOS
Užkrauta per 0.16 sekundes
3,547,389 unikalūs lankytojai